Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

25 éve Déva várába vezet zarándokutunk

A Magyar Unitárius Egyház és ifjúsági szervezete, az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE), valamint a Délnyugat-Erdélyi Unitárius Szórványegyházközség 2023. november 4én huszonötödik alkalommal szervezte meg a Dávid Ferenc-emlékzarándoklatot Déván, ahová főként erdélyi és magyarországi településekről közel 1000 zarándok érkezett.

Idén a várban zajló felújítási munkálatok miatt a vár egyik teraszára érkeztek a zarándokok, hogy az emlékzarándoklat két és fél évtizedes hagyományának lelki és hitbeli megerősítő tartalmából, valamint a Dávid Ferenctől örökölt egy Istenben való hit megtartó és erőt adó üzenetéből töltekezzenek. Déva vára 25 éve az a hely az unitáriusok számára, amely a találkozás mellett évről évre lehetőséget teremt a mélyebb szembenézésre az unitárius értékekkel, önmagunkkal, a mellettünk állókkal és Istennel.

A hegy lábánál történő gyülekezésnél nagytiszteletű Andrási Benedek, a Magyar Unitárius Egyház főjegyzője mondott imát, és áldást kért a zarándokok elindulására és megérkezésére. Ezt követően a zarándokcsoportok felvonultak a dévai vár egyik teraszára, ahol az 1579 novemberében vértanúhalált halt egyházalapítóra, Dávid Ferenc unitárius püspökre emlékeztek. A zarándoklat hagyományát követve emlékistentiszteletre és ünnepi műsorra került sor, ezekről felvétel készült, amelyet 2023. november 19-én, erdélyi idő szerint 13 órától közvetít a Duna Televízió.

A szószéki szolgálatot Nagy László, a Marosvásárhely-Bolyai téri Unitárius Egyházközség lelkésze és Liker Henrietta, a Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör ifjúsági lelkésze, az énekvezéri szolgálatot Szabó Hajnal, a Marosvásárhely-Bolyai téri Unitárius Egyházközség kántora végezte. Az istentiszteletet ifjúsági, világi dalokkal színesítette Péterfi Zita Ágnes, a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség lelkésze, Lakatos Sándor, a Székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium igazgatója és lelkész-vallástanára, Lőrinczi Levente, a Kissolymosi Unitárius Egyházközség lelkésze, László Attila, a Székelykeresztúri Unitárius Egyházközség énekvezére, valamint Lakatos Réka, a Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör ifjúsági képviselője.

Ünnepi prédikációjukban a szolgálatvégzők a Zsidókhoz írt levél 13. részének 7. verse alapján szóltak a zarándokokhoz: „Emlékezzetek meg a ti elöljáróitokról, akik szólták nektek az Isten beszédét, és figyelmeztetve az ő életük végére, kövessétek hitüket.” Kiemelték a Dávid Ferenc emlékzarándoklat fontosságát, Dávid Ferenc gondolataival buzdították és bátorították a jelenlévőket, hangsúlyozva a hit mellé társuló cselekedetek fontosságát, valamint a jövő és a jelen fiataljai példaképeinek meghatározó szerepére fordították a figyelmet.

Az istentiszteletet követően ünnepi műsort mutattak be a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karának diákjai: Albert Valéria, Bálint Imola, Bálint Renáta, Berei Tamás, Mezei Csaba, Költő Csenge, Széles László, Vida Domokos, Széll Róbert, Héjja Gergely, László Orsolya, Demeter Ágnes, Lőrinczi Zsófia, Szabó Eszter, Szilágyi Alpár, Vidám Lívia és Lőrinczi Eszter. Előadásukban a teológiai hallgatók felelevenítették a reformáció hőseinek gondolatait, majd a Dávid Ferenctől kapott örökséget huszonöt pontban adták át a jövőt meghatározó fiatalok és gyermekek számára. Az ünnepi műsort követően Nagy Nikoletta, a Berde Mózes Unitárius Gimnázium diákja, kőrispataki ifjúsági egylettag énekelt zsoltárokat.

A megemlékezés során köszöntőbeszédet mondott nagytiszteletű Andrási Benedek, a Magyar Unitárius Egyház főjegyzője, Winkler Gyula Európa parlamenti képviselő, Kőrösi Viktor Dávid, Kolozsvár Magyarországi Főkonzulátusának vezető konzulja, Pogocsán Ferdinánd Zoltán, Déva alpolgármestere, és Ilkei Lóránd, a Délnyugat-Erdélyi Unitárius Szórványegyházközség lelkésze.

A beszédeket követően a zarándokok küldöttsége gyertyákat gyújtott és koszorúkat helyezett el a várcellában található síremléknél. A zarándokokat a Dávid Ferenc Szórvány- és Zarándokközpontba hívták, ahol az imateremben a helybeli egyházközségi tevékenységet bemutató, az udvaron az ifjúsági egyleti tevékenységet, valamint a 25 év zarándoklatát összefoglaló kiállításokat tekinthették meg az érdeklődők. Itt állították ki továbbá a Dávid Ferenc tanítványa vagyok címmel meghirdetett rajzpályázatra beérkezett pályamunkákat is.

A rendezvény támogatói a Dévai Polgármesteri Hivatal, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, a Székelyföldi Stúdió, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Együttműködési Alap.

Isten áldása legyen az áldozatvállaló egyházalapítók alkotásán és a rájuk emlékező, mindenkori zarándokok életén, az Ő gondviselése vigyázza mindnyájunk életét ezekben a megpróbáló időkben.

Kolozsvár, 2023. november 5.

A Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának Elnöksége és
az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet Elnöksége


A Dávid Ferenc-emlékzarándoklaton készült fotók elérhetőek az ifjúsági egylet Facebook-oldalán.

Kövess minket máshol is