Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

Az egyletről

Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) a Kárpát-medence egyik legnagyobb múlttal rendelkező ifjúsági szervezete.

A több mint 120 éve a Magyar Unitárius Egyház ifjúsági szervezeteként működő Egylet célja azon erdélyi unitárius és más felekezetű, szabadelvűen vallásos fiatalok közösségi és egyéni szinten történő foglalkoztatása. Tagjai lehetnek azon fiatalok, akiknek érdeklődésük és nézeteik hasonlóak. A mindenkori vezetőség víziója egy olyan közösség kialakítása, ahol a fiatalok önmaguk és társaik fejlődését helyezik előtérbe.

Azt, hogy milyen az ODFIE leginkább a tevékenységeken résztvevő fiatalok egyletes élményei igazolják. Egy egyletes minden nyáron más-más településen tölt legalább két hetet. Tudja milyen a csenddel és a dallal közelebb lépni egymáshoz, önmagához és Istenhez. Belekóstolt már valamilyen művészeti ág világába, nyújtott már feltételek nélkül segítő kezet, tudja milyen egy tábortűz körül gitárszó kíséretében énekelni. Fiatalon bekapcsolódik egyháza életébe, ahol megélheti az egyéni és közösségi hit szépségeit. Ismeri a rég nem látott barátok ölelésének gyógyító erejét, értékelni tud egy egyszerű mosolyt, képezte magát valamilyen egyletes műhelymunkán, nem zavarja, ha beázik a sátra egy rendezvény közepén. Bátran vállalja, hogy az ODFIE közösségébe tartozik és meggyőződéssel hirdeti, hogy jó egyletesnek lenni.

számos fiókegylet
közel
1000 tag
Kolozs, Maros, Hargita, Brassó és Kovászna megyékben
Székhelye: Kolozsvár
számos fiókegylet
Kolozs, Maros, Hargita, Brassó és Kovászna megyékben
közel
1000 tag
Székhelye: Kolozsvár

Az egylet története

Az első szervezett unitárius ifjúsági egylet 1900-ban alakult meg Kolozsváron, Dávid Ferenc Egylet Ifjúsági Köre néven. Előzményének tekinthetőek a 19. század második felétől az unitárius kollégiumokban működő önképzőkörök, valamint az egyházközségek olvasó és önképző egyletei is.

A 20. század első két évtizedében egyre több egyházközségben alakult helyi ifjúsági csoport majd 1929-ben jött létre az országos keret a Dávid Ferenc Egylet Ifjúsági Köreinek Egyetemes Szervezete néven.

Az országos ifjúsági életet a központi, kolozsvári irodából irányították. Legfontosabb megnyilvánulásaik közé tartoznak az 1928 és 1947 között megtartott tizennégy ifjúsági konferencia, az egyházkörönként is tartott ifjúsági konferenciák, dalosversenyek, és a népszerű egy-egy vidék fiatalságát összegyűjtő ifjúsági nap szervezése is. Évekig ismeretterjesztő célzatú vetítőgépes előadásokkal járták az országot. A szervezeti életet népszerűsítő kiadványok közül a két legfontosabbnak tekinthető az Ifjúság és a Kévekötés.

A szervezet életét derékban törte a második világháború és az azt követő válságkorszak:  1948-ban a nacionál-kommunista államhatóság tiltása következtében minden szervezeti életnek meg kellett szűnnie. Negyven évig hivatalosan nem létezhetett egyházi ifjúsági szervezkedés, az egyleti tevékenység titokban, a vallás- és kátéórák, valamint a kórusok leple alatt zajlott.

Az  Ifjúsági Egylet 1991. évi újraalakulását követő évek útkeresése nyomán a szervezeti élet jelentős fejlődésnek indul. 1996-ban hivatalosan is bejegyzik a szervezetet Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet néven. Az elmúlt több mint 30 évben az ODFIE számos megvalósítással, folyamatosan növekedő közösséggel és mindig időszerű, minőségi tevékenységgel járult hozzá mind az unitárius közösség, mind az erdélyi magyarság fejlődéséhez.

Az odfie célcsoportja

A szervezet az unitárius ifjúságot kívánja szervezett egységbe tömöríteni, azzal a céllal, hogy segítse őket vallásosságuk megélésében, irányítsa értékteremtő munkájukat, képviselje őket a társadalomban,  lehetőséget  teremtsen  egészséges  lelki,  szellemi,  művelődési, nevelési, szociális, környezetvédelmi, sport- és más szabadidős tevékenységekre. Tagjai lehetnek nem unitárius fiatalok is, akik célkitűzéseit elfogadják és alapelveivel egyetértenek.

Korcsoportokra bontva:

  • ODFIÓKÁK – a konfirmandusok csoportja (12-13 évesek);
  • EGYLETESEK  – a már konfirmált fiatalok csoportja (13-19 évesek)
  • Egyetemisták közössége
  • Fiatal felnőttek

Az ODFIE elkötelezettje a hagyományos unitárius világnézetből fakadó értékeknek (vallási szabadelvűség, lelkiismereti szabadság, türelem, a másság iránti nyitottság, társadalmi felelősségvállalás, ember- és  népszolgálat stb.). Ezek ápolásával az unitárius közösségfejlesztését és a magyar nemzet erősítését, valamint a társadalom fejlődését kívánja szolgálni.

Az odfie küldetése és célja

Az ODFIE elkötelezettje a hagyományos unitárius világnézetből fakadó értékeknek Ezek továbbadásával az unitárius közösségfejlesztését és a magyarság erősítését, valamint a társadalom fejlődését kívánja elősegíteni.

Az unitárius és a szabadelvűen vallásos fiatalok megszólítása és foglalkoztatása által el szeretné kötelezni az erdélyi fiatalságot egy proaktív életmódba, mely kulturális, szellemi, szociális és lelki értékekre alapszik, segíteni kívánja lelkiségük megélését, vezetni törekvésüket a jövő kiépítésében, valamint morális és értékteremtő élet mintáját szeretné felmutatni.

Rendezvényein az ifjúság közeli vallásosság formái és az időszerű minőségi időtöltési tevékenységek érvényesülnek.

Az ODFIE feladatkörei

Rendezvényszervezés

Vallásos, lelki, szellemi, közművelődési, nevelési, szociális, környezetvédelmi, sport- és más szabadidős tevékenységek szervezése a tagok és az érdeklődők számára.

SZERVEZETEK KÖZÖTTI PÁRBESZÉD

Az ODFIE céljaival és világszemléletével megegyező elveket valló szervezetekkel való kapcsolattartás a Kárpát-medencében és világszerte.

INTERKULTURÁLIS PÁRBESZÉD

A különböző vallási felekezetek, nemzetek és kultúrák sajátosságainak sokszínűségének megismerésére irányuló tevékenységek.

IDENTITÁSTUDAT ERŐSÍTÉSE

A szervezet tagjainak vallásos és nemzeti identitástudatának erősítése.

ÉRDEKKÉPVISELET

Az ODFIE céljainak és a tagság érdekeinek képviselete a társadalomban; állásfoglalás a küldetését és tagságát lényegesen érintő egyházi, közéleti és társadalmi kérdésekben.

Kiadói tevékenységek

Az ODFIE értékeit és működését népszerűsítő, illetve elősegítő kiadói tevékenységek folytatása.

Rendezvényszervezés

Vallásos, lelki, szellemi, közművelődési, nevelési, szociális, környezetvédelmi, sport- és más szabadidős tevékenységek szervezése a tagok és az érdeklődők számára.

SZERVEZETEK KÖZÖTTI PÁRBESZÉD

Az ODFIE céljaival és világszemléletével megegyező elveket valló szervezetekkel való kapcsolattartás a Kárpát-medencében és világszerte.

ÉRDEKKÉPVISELET

Az ODFIE céljainak és a tagság érdekeinek képviselete a társadalomban; állásfoglalás a küldetését és tagságát lényegesen érintő egyházi, közéleti és társadalmi kérdésekben.

INTERKULTURÁLIS PÁRBESZÉD

A különböző vallási felekezetek, nemzetek és kultúrák sajátosságainak sokszínűségének megismerésére irányuló tevékenységek.

IDENTITÁSTUDAT ERŐSÍTÉSE

A szervezet tagjainak vallásos és nemzeti identitástudatának erősítése.

Kiadói tevékenységek

Az ODFIE értékeit és működését népszerűsítő, illetve elősegítő kiadói tevékenységek folytatása.