Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

Erdély szerte körutazott az ODFIE 

A Magyar Unitárius Egyház ifjúsági szervezeteként működő Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) 2024. február 23–25. között szervezte meg a Mamut körút nevet viselő, fiókegyleteket látogató körútját. Ebben az évben is három útvonalon, három kisbusszal, 27 központi egyletes fiatal indult útnak, hogy az egyletezés évszázados hagyományát átadja az egyházközségekhez tartozó fiataloknak.

Az idei Mamut körút február 23-án indult Sepsiszentgyörgyről és február 25-án, Kolozsváron ért véget. A két és fél nap alatt az ODFIE központi csapatának 27 tagja összesen 332 egyletes fiatallal találkozott. A tavalyi évhez hasonlóan idén is gyűjtőpontokra hívtuk az egyes állomások környező településeiről az egyleteseket. Így összesen 30 állomáson 52 település fiataljaival találkoztunk.

Az elmúlt időszakban az ODFIE Elnöksége újraértelmezte az egyletezés fogalmát. Ennek értelmében a körút elsődleges célja az egyletes identitástudat megerősítése valamit a belső építkezés folytatása volt. Ennek az építkezésnek fontos tényezője a különböző egyházközséghez tartozó unitárius fiatalok egyleteztetése, számukra minőségi időtöltés biztosítása, mindezt a valláserkölcsi nevelés és az értelmi, lelki fejlődés révén. Ennek okán fontosnak tartottuk, hogy minél több fiatalt elérjünk, ezért néhány esetben a szomszédos településeken élő fiatalokat egy helyre hívtuk össze. 

A körút másodlagos célja, hogy kapcsolatba kerüljünk egymással, tanuljunk egymástól és az eddigi egyleti tevékenységekben szerzett tapasztalatainkat átadjuk a fiatalok számára. 

A körutas találkozások során a még nem konfirmált, a konfirmandus fiatalokat és egyletes korú fiatalokat hívtuk közösségbe, vallási hovatartozástól függetlenül. Az idei Mamut körútra az állomásokra érkező egyletesek korbeli különbségeire való tekintettel különböző tevékenységekkel készültünk, a tevékenységek célja az egyletes identitástudat erősítése volt. Alaposan ismertettük az Egylet működését, amit egy vetélkedő segítségével mélyítettünk, de a tevékenységnek része volt az egyeletes közösségünkre jellemző csapatépítő játék és ima is. A Székelykeresztúri Egyházkör állomásain velünk tartott Liker Henrietta is, az Egyházkör ifjúsági lelkésze.

A körutazó csapat fontosnak tartotta ebben az évben, hogy az egyletes identitástudatot, az egylet közösségformáló erejét, illetve annak valahová tartozást nyújtó biztonságának érzését átadja azoknak a fiataloknak, akikkel a körút különböző állomásain találkozott. 

A Mamut körút sikeresnek értékeli a körút megvalósításait, bízzunk abban, hogy a jövőben számos unitárius egyházközség köré szerveződő fiókegyletet tarthatunk újra számon. 

Isten áldása legyen a körutas csapatot fogadók, támogatók és a benne aktívan résztvevők életén. 

Az esemény megvalósulását a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., és Unitarian Universalist Funding Program támogatta. 

Kolozsvár, 2024. február 24.
Az ODFIE Elnöksége

Kövess minket máshol is