artz_j
ODFIE


Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) a Kárpát-medence egyik legnagyobb múlttal rendelkező ifjúsági szervezete.


A több mint 120 éve a Magyar Unitárius Egyház ifjúsági szervezeteként működő Egylet célja azon erdélyi unitárius és más felekezetű, szabadelvűen vallásos fiatalok közösségi és egyéni szinten történő foglalkoztatása. Tagjai lehetnek azon fiatalok, akiknek érdeklődésük és nézeteik hasonlóak. A mindenkori vezetőség víziója egy olyan közösség kialakítása, ahol a fiatalok önmaguk és társaik fejlődését helyezik előtérbe.

Azt, hogy milyen az ODFIE leginkább a tevékenységeken résztvevő fiatalok egyletes élményei igazolják. Egy egyletes minden nyáron más-más településen tölt legalább két hetet. Tudja milyen a csenddel és a dallal közelebb lépni egymáshoz, önmagához és Istenhez. Belekóstolt már valamilyen művészeti ág világába, nyújtott már feltételek nélkül segítő kezet, tudja milyen egy tábortűz körül gitárszó kíséretében énekelni. Fiatalon bekapcsolódik egyháza életébe, ahol megélheti az egyéni és közösségi hit szépségeit. Ismeri a rég nem látott barátok ölelésének gyógyító erejét, értékelni tud egy egyszerű mosolyt, képezte magát valamilyen egyletes műhelymunkán, nem zavarja, ha beázik a sátra egy rendezvény közepén. Bátran vállalja, hogy az ODFIE közösségébe tartozik és meggyőződéssel hirdeti, hogy jó egyletesnek lenni.


Tovább az ODFIE-ről