artz_j
Kreatív írás
demeter_agnes

Koordinátor

Demeter Ágnes
0742809045
demeteragnes2000@gmail.com


„Minél jobban ritkulnak a szavak, annál jobban sűrűsödik az igazság; s a végső lényeg a hallgatás táján van, csak abba fér bele.”

(Ottlik Géza: Iskola a határon) 


Minden szöveg közöl, közvetít, átad. Az információ lehet szubjektív, objektív vagy valahol a kettő ötvözete. Minden történés egyéni nézőpontok közvetítése és az egyéni perspektívák találkozása létrehoz egy közös történést. Ez lesz idén a kArtzolat. A kreatív írás közösnevezője, a kArtzolat összefonja a képi fordulat lehetőségét, a szubjektív és objektív beszámolók lehetőségét és az irodalmi folyamatok együttesét. Hiszen csak mi magunk tudjuk igazán, hogy a csendmetafora miként válik élménnyé, az élmény miként lesz lenyomat és a lenyomat hogyan ír történelmet.


Pár év szünet után ismét lehetőséged nyílik arra, hogy megmutasd egyletes társaidnak, önmagadnak és persze a zsűrinek, hogy kreatívan írni mindenki tud. Elő tehát a papírt és a tollat, rendezvényre fel, vár az ArtZ találkozó! A kreatív írás azt a folyamatot jelenti, amely során az alkotó saját gondolatait szabadon, kötöttségek nélkül fogalmazza meg.


Mindhárom műnem (líra, dráma, epika) lehetőséget ad arra, hogy műfajaira alkalmazva alkoss kreatív szöveget Te is! Teendőd csupán annyi, hogy július 30-ig egy általad írt szöveget (lehet az vers, novella, egyperces, elbeszélés, elmélkedés) küldesz el a demeteragnes2000@gmail.com e-mail címre.


Vigyázz a következő kritériumokra: írásod ne legyen hosszabb, mint négy A4-es oldalnyi szöveg. Ha a lírai műnem valamely műfaját választod, írásod terjedelme legyen hosszabb, mint 13 sor!Regisztrálok a kategóriában!