Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

348 szorosan összeölelkező egyletes fiatal imája

A 2024-es Újévi pásztorlevél lelkesítő hangvétellel üzente „A 2024-es esztendő a Magyar Unitárius Egyház számára az imádkozás éve lesz.” Egyházunk éves tematikáját az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet is magáénak érzi, ennek pedig több gyümölcsöző eredménye is megvalósult az elmúlt időben. Ilyen például Az egyletes imája címmel indított, havonta jelentkező sorozatunk, amelyben egyletes fiatalok imádságát osztjuk meg közösségi felületeinken, vagy azok az ünnepekhez kapcsolódó videók, amelyeken az ifjak saját hangjukon mondják el imáikat a virtuális térben. E két kezdeményezés mellett az egyletes imádkozás, amellyel bekapcsolódni kívántunk az egyház ima évébe egy harmadik módon is megvalósult, amelyet egy csodálatos és lélekemelő eredményként éltünk meg.

Az imént említett Újévi pásztorlevélben egyházunk főpásztora azt írta, hogy „Az egyház egyik alapvető feladata: imádkozni és imádkozni tanítani, őrizni és éltetni ezt a bizalmi kapcsolatot Isten és ember között. Kedves testvéreim, lelkészek, világi vezetők és hívek, arra hívlak benneteket, hogy ebben az esztendőben is legyetek társak ebben az áldott feladatban! Öleljétek szorosan magatokhoz gyermekeiteket, unokáitokat, és tanítsátok őket imádkozni, hogy az imádság nyelve anyanyelvvé váljon számukra!” A biztató gondolatokon fellángolva az ODFIE vezetősége arra gondolt, hogy komolyan véve a levélben elhangzottakat egy közös imádság által szorosan magához öleli a lehető legtöbb egyletes fiatalt!

A 2024. február 23–25.között megszervezett Mamut körút, valamint a március 16-i budapesti körút által a 31 állomáson 53 település fiataljából összeálló 348 egyletes ifjú egy megindítóan szép imaláncot alkotott. A körutas csapat által tartott tevékenységeken az ismerkedést, összerázódást és beszélgetést egy közös imádság követte, amelyet az adott csapatban jelen levő teológiai hallgató vezetett. A teljes körutat isteni hálóként átszövő közös imádság úgy valósulhatott meg, hogy az imát vezető személyek minden egyes településen ugyanazzal a mondattal kezdték el az imádságot, majd minden egyletes résztvevő egy saját szóval egészítette ki az elkezdett imát. Így tulajdonképpen bár más-más településeken és különböző időpontokban történt meg a közös imádkozás, mivel a kezdőmondat mindenhol ugyanaz volt, a résztvevők egy nagy közös imádságba kapcsolódtak be.

Az alábbiakban ezt az imádságot osztjuk meg a kedves olvasókkal. Az ima szöveges változatába a fiatalok által elhangzott gondolatokat ábécé sorrendbe szerkesztettük, az ismétlődőket pedig csak egyszer írtuk be.

A 348 szorosan összeölelkező egyletes fiatal imája:

            „Szerető Istenünk! Hálásak vagyunk neked, hogy az Egylet számunkra: ajándék, ágazás, bangerság, barátság, bátorság, befogadás, békesség, bizalom, biztonság, biztosság, boldogság, buli, család, csapat, egyetértés, egylet, együttérzés, együttlét, együttműködés, elfogadás, emberek, emlék, energia, erő, élet, életreszóló, élmény, élvezhetőség, érdekesség, érintés, érzelem, fantasztikusság, fejlődés, felszabadulás, feltöltődés, fiatalság, hála, hangulat, hasonlóság, határfeszegetés, hit, hivatás, hovatartozás, izgalom, játék, jókedv, jóság, jövő, kaland, kedvesség, kikapcsolódás, kitartás, komfort, közösség, kreativitás, lazaság, lelkesedés, lendület, létezés, megbízhatóság, megérintő, megerősödés, megértés, meghittség, meglepetés, megnyugvás, megújulás, móka, munka, nevetés, nyitottság, nyugalom, otthon, ölelés, önfeláldozás, öröm, örömteljesség, országos, összehozás, összetartozás, őszinteség, partner, remény, segítőkészség, segítség, segítségnyújtás, stop, szabadság, szárnyalás, szeánsz, személyiség, szeretet, szórakozás, támasz, támogatás, tanítás, tapasztalat, társaság, titkosság, titok, törődés, türelem, vagányság, védelem, vegyesség, vicc, viccesség, vidámság. Ámen.

Az újévi pásztorlevél zárógondolatával összhangban kérjük mi is, add Isten, hogy az Egyletben megélt ima legyen és maradjon „az a háló, ami átszövi, és a Te gondviselésedbe kapaszkodva megtartja és nem engedi szétesni világunkat.” 

Nagy Norbert írása

Kövess minket máshol is