Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

Az édesanya imája: Tamás Vanda

Jóságos Istenem!

Amióta megfogant bennem az első lélek gyümölcse, tudom, hogy jobb útra tereltél. Egy olyan tanulságos útra, ahol minden nap kezemet fogva vezetsz és tanítasz az anyaság rejtélyes világában. Tanítasz türelemre, aggódásra, bizalomra, önfeledt játékra, örömre és mindent áthidaló szeretetre. Egy olyan anyai szeretetre, amivel képes vagyok gyermeki lélekkel és felnőtt hittel legyőzni minden elém háruló látható és láthatatlan akadályt. A gyerekeimért. A családomért. Mert általuk látom szebbnek a világot. Általad pedig tudom most már, hogy nem jó az embernek egyedül lenni.

Hálás vagyok, hogy léptünket figyelve óvsz minket, hogy megmaradjon a családunkat átölelő békesség. Köszönöm, hogy két csodálatos tükröt teremtettél elém, hogy szembenézhessek önmagam hibáival és lelkem szép adottságaival. Hogy láthassam gyermekeim szemében önmagam félelmeit, naívságát és mindent elsöprő elszántságát.

Kérlek, őrizd meg kis tükreimet abban a pillanatban is, amikor nem állhatok mellettük. Óvd meg őket minden bajtól és teremts nekik is ilyen gyönyörű világot, amibe engem is teremtettél! Mutass nekik utat, hogy járhassanak a te igazságodban.

Ámen

Tamás Vanda tollából

Kövess minket máshol is