Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

EgyletEgyetemmel indult a tehetséggondozó mozgalom

Az ifjúság tudományos és művészeti tehetséggondozó mozgalmának első lépései

A Magyar Unitárius Egyház ifjúsági szervezeteként működő Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet 2024. február 16–18. között Sepsiszentgyörgyön szervezte meg az idei év első Egyletegyetemét, amelynek célja ezúttal is az egyházköri ifjúsági képviselők, valamint a teológiai hallgatók képzése volt.

Az Egyletegyetem alapvető célja mellett, amely az ifjúsági munkára való képzés és az egyletes munkában szerzett tapasztalat továbbadása a következő nemzedékeknek, idén a résztvevők egy hosszútávú mozgalom el-, illetve újraindításán dolgoztak. 

A valláserkölcsi nevelés mellett az ODFIE hivatásának fontos része a tehetséggondozói feladatvállalás is, hiszen az ifjúság felkarolása, nevelése és támogatása mellett, a szervezet minden időben igyekezett kibontakozási és fejlődési lehetőséget is biztosítani a tagjai számára.

Az idei esztendővel kezdődően az ODFIE célkitűzései közé tartozik, hogy kiszélesítse a tehetséggondozói szerepkörének területeit, és célcsportjai közé beemelje azokat a fiatalokat is, akik érdeklődést mutatnak tudományos vagy művészeti tevékenységek irányába. Ez az újraindított mozgalom azt szellemiségét igyekszik visszahozni az ODFIE jelenlegi működésébe, amely kezdetektől meghatározó eleme volt a szervezet tevékenységének, de amely az elmúlt években elhalványult. Ennek a kulturális irányultságú népművelői munkának mindenkori határköve volt az Unitárius Ifjúsági Konferencia.

A péntek délután kezdődő Egyletegyetemen kezdésként az egymás jobb megismerése kapott főszerepet egy beavató beszélgetés és játékest által. Ezáltal a fiatalok ön- és társismereti játékokon keresztül kerülhettek közelebb egymás és a célként kitűzött mozgalom megértéséhez.

Éppen ezért, a 2024-es Egyletegyetem az Unitárius Ifjúsági Konferencia megreformálását tűzte ki célul. Az új konferencia, amelyet idén októberben szervez meg az ODFIE, szimbóluma kíván lenni a most ujjáélesztett tudományos és művészeti tehetséggondozó mozgalomnak.

Szombaton a résztvevők hozzáláttak a megreformált Unitárius Ifjúsági Konferencia megtervezéséhez, mely feladathoz a szervezők lépésről lépésre vezették végig őket a rendezvényszervezés mozzanatain. Az elméleti képzés és útmutató, amely a miért? – mit? mikor? kivel? kinek? hogyan? kérdések mentén vezette be a résztvevőket a rendezvényszervezés háttérmunkájába, az UIK konkrét megtervezésére épült. Ennek köszönhetően a résztvevők nem csupán egy nyers elméleti bevezetőt kaphattak a rendezvényszervezésbe, hanem mindezt egy konkrét rendezvény megtervezésén azonnal – bár papíron, mégis – gyakorlatban próbálhatták ki. A szombati nap Lőrinczi Zsófia ötödéves teológiai hallgató éjszakai áhítatával zárult. 

Vasárnap délelőtt közösen részt vettünk a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség istentiszteletén, amelyen a helyi lelkészek mellett Magyari Zita Emese ifjúsági lelkész és Nagy Norbert hatodéves teológiai hallgató is szolgáltatot végeztek. 

Délután az Egyletegyetem résztvevői bemutatták az Unitárius Ifjúsági Konferencia megreformálására irányuló tervüket, amelyen az elmúlt másfél nap alatt dolgozat. Az általuk bemutatott munka nemcsak, hogy örömre adott okott, mert bizonyította, hogy pontosan elsajátították a rendezvényszervezés lépéseit, hanem nagy elismerését  is kiváltott, hiszen a fiatal szervezők megszámlálhatatlanul sok hasznos ötlettel álltak elő. A fiatalok által befektetett munka iránti hálával és általuk megerősített elszántsággal állunk az megreformált Unitárius Ifjúsági Konferencia szervezési munkálatai elé, hiszen végre az UIK ismét egy ifjak által ifjaknak szervezett nemes célú rendezvényünk lehet majd.

Hisszük, hogy az ODFIE most elindított mozgalma, amely az ifjúság tudományos és művészeti tehetséggondozását tűzi ki célul újra fontos határköve lesz szervezetünknek, és általa mi is hozzájárulhatunk majd egyetemes egyházunk népművelői feladatvállalásához. 

Az Egyletegyetem megvalósulását a Unitarian Universalist Founding Program, a Sepsiszentgyörgyi Unitárius Egyházközség és a Magyar Unitárius Egyház támogatta.

Kolozsvár, 2024. február 19.
Az ODFIE Elnöksége

Kövess minket máshol is