Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

Újévi egyletlevél

Az újesztendő reggelén Istenbe vetett hittel köszöntünk titeket! Az elmúlt évben számtalan örömteli pillanatot okoztunk egymásnak, ezért most az újévi üzenetünket egyaránt hatja át a múltért való hála és a jövőbe vetett bizalom. Hogy voltunk és leszünk egymásnak. Újévi egyletlevelünkben az 1Tim 4,12 alapján szólunk hozzátok. Kedves Egyletes! „Senki meg ne vessen ifjú korod miatt, hanem légy példája a hívőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tiszta életben.”

A mindenkori ifjúságnak elrendeltetése, hogy álmokat szőjön. Ez ti se hagyjátok abba! Ne engedjétek, hogy az ifjú korotokra megbélyegzően hivatkozva vágyaitokat és terveiteket semmibe vegyék. Az ifjúságnak szent feladata, hogy felvállalja és kinyilatkoztassa mindazt, ami legféltettebb álmaiban gyöngéden kelt életre, s ami mégis, mint a szikla, elsodorhatatlan. Az álmaink azért vannak, hogy bizonyítsák, a vágyott cél létező és megtapasztalható valóság. Az álmaink azért vannak, hogy munkára ösztönözzenek, amellyel megépítjük az általuk feltárt végcélhoz vezető utat. Gondoljatok csak bele, hány meg hány egyletes elődünknek mondták, hogy csalfa ábránd mindaz, amit elképzeltek. Ezek az előttünk járók azonban mégsem hátráltak meg a borútlátó szavak hallatán, sőt még erősebben hinni kezdtek álmaikban. Így hozták létre az ifjúsági egyletet, így születtek meg a fiókegyleteink, így lett egyleti terem, közös kirándulás, sikeresen megszervezett rendezvény, testvéregylet-kapcsolat, konferencia, színjátszó, sportolimpia. Így lett mamut körűt, közös utakon, összművészeti találkozó. Így, mert voltak elődjeink, akik hittek abban, hogy az álmaikat meg tudják valósítani. S hiába jöttek tízen, százan és vetették meg őket ifjú koruk miatt, és mondták rájuk, hogy álmodozó ifjúság, ők mégis bebizonyították, hogy ha van egy álom, ha van akarat, a gondviselő jó Istennek a segítségével utat is találhatnak hozzá. És ezzel a reménnyel, ezzel az Istenbe vetett bizalommal szólunk hozzátok az apostoli levél alapján.

Kedves Egyletesek! Valahányszor egy-egy rendezvényen együtt fürdünk a létezés örömében, mindannyian érezzük, hogy a legfontosabb szavaink, mondataink azok lesznek, amellyel támogatni kívánjuk egymást. Azok a szavaink, beszédeink, sőt, megértő hallgatásaink, amellyel biztatjuk, segítjük egymást. Mi hisszük azt, hogy az így kommunikáló egyletes nemcsak hívőknek, hanem mindenkinek, akivel kapcsolatba kerül példája lehet beszéde folytán. Mert a ti beszédetek, drága egyletesek vigasz, remény és derű. Szavatokban, amellyel magatokról, hitetekről, világszemléletetekről beszéltek, felbecsülhetetlen érték. Őszinteségetek, amellyel, felvállaljátok minden gondolatotokat nemcsak bátorságot sugall. Bizalmat is jelképez. Egymás iránt, társaink, egyleteink, közösségeink iránt, és ezért hálásak vagyunk mindannyian nektek, mert példát mutattok. Kérünk titeket, őszinteségeteket, segítő szavaitokat ne hagyjátok abba, mert higgyétek el, példája vagytok és lesztek még sokaknak!

Kedves Egyletesek! Ugye nem egy olyan pillanatra emlékeztek, amikor a fáradságtól pihenni induló járásotok irányát hirtelen megváltoztattátok, mert szemetek sarkából észrevettétek, hogy valakinek segítségre lenne szüksége. Hogy két kéz, egy támogató jelentlét éppen elférne valahol, ahol küszködnek a feladattal, munkával, és ti fáradságot letagadva indultatok segíteni. Hány meg hány segédkezeken, sátortábor építésben, takarításban voltatok jelen önkéntesen úgy, hogy felülemelkedtetek fáradságotokon. Mi egy ilyen egyletes közösséget ismerünk, és egy ilyen csapatban hiszünk. Bennetek, akik magaviseletükben is példája mindazoknak, akik rátok néznek.

Kedves Egyletesek! Hunyjátok le szemetek és idézzétek fel a megannyi rendezvény chillzone-ját, az épületek lépcsőit, egy-egy iroda sarkát, ahol készségesen ott voltatok egymásnak. Ahol a nehéz pillanatokat megélő társaitoknak úgy nyújtottatok támogatást, hogy egyszerűen ott voltatok, jelen voltatok számukra. Hogy volt, akinek a megbántott kiönthette lelkét, hogy volt, akinek a csalódott elmondhatta fájdalmát. Ez mind-mind ti voltatok, és valahányszor így cselekedtetek, tudom és hiszem, úgy szerettétek egymást, mint saját magatokat. A szeretet voltatok. A nagybetűs, a korlátok és kizárólagosságok nélküli szeretet. Egy ifjú szeretete, aki példát mutat ezáltal is mindenki számára.

Kedves Egyletesek! A rendezvényeink legszebb pillanatai talán mégis a legnagyobb mozdulatlanságban és csendben történnek meg. Amikor csak ülünk némán egy-egy rendezvény istentiszteletén egy ódon templom hideg falai között, és az egyszerre kicsorduló könnycseppek jelzik, mindannyian hálásak vagyunk Istennek, hogy megérnünk engedte a rendezvényen kötött vagy megerősített barátságokat, az éjszakai beszélgetéseket, a közös étkezéseket, a tábortüzet. Hitetekben is példát mutattok, mert őszinték vagytok! Tudjuk, hogy sokszor nem könnyű beszélnetek róla, de higgyétek el, amikor több százan együtt imádkozunk, annál erősebb bizonyságtételt nem lehetne tenni, és ezt is köszönjük nektek!

Kedves Egyletesek! Ti, akikre annyi rosszat mondanak! Akiket megvetnek, lenéznek, kitaszítanak. Ti, akiket megbélyegeznek, és azt mondják rólatok, hogy csalódást okoztok. Kérünk, most mindennél jobban figyeljetek! Mindannyian tudjuk, hogy könnyű ítélkezni egymás felett, könnyű megvetni egymást, de a hitetek magatokban és igazatokban legyen mégis erősebb mindezeknél. Ha az apostol szavai alapján éltek, és a fentebbi sorok azt igazolják, hogy így éltek, csakis tiszta életetek lehet.

Kedves Egyletesek! Újév kezdetén elmondjuk, hogy ahogy nektek, úgy nekünk is van egy álmunk! Hiszünk abban, hogy egyszer majd mindenki úgy lát titeket, ahogyan ti, ahogyan mi látjuk egymást! Hiszünk abban, hogy Ti példája vagytok beszédben, magaviseletben, szeretetben, hitben, tiszta életben egyleteinknek, közösségeinknek, egyházunknak! Hiszünk abban, hogy ti vagytok a jövő, és példamutatásotokkal sokaknak adtok reményt! Ha el is fáradnátok, ne álljatok meg. Mindig lesz valaki, aki segítő kezet, támogató jelenlétet, önzetlen szeretetet, közös hitet és tiszta életet mutat felétek.

Mert ez az egylet. És mi hiszünk az egyletben!

Kolozsvár, 2024. január 1.
az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet Elnöksége nevében
Nagy Norbert, alelnök

Kövess minket máshol is