Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

Egyletes küldetésünk: a végtelen lánc egy-egy szemének kikovácsolása

A Magyar Unitárius Egyház ifjúsági szervezeteként működő Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet 2023. október 27–29. között Mészkőn szervezett újabb Egyletegyetemet, amelynek célja ezúttal az egyházköri és egyházkerületi ifjúsági képviselők képzése volt.

Az Egyletegyetemek alapvető célja az ifjúsági munkára történő képzés, az egyletes munkában szerzett tapasztalat továbbadása a következő nemzedékeknek. Ugyanakkor lehetőséget akar kínálni az örökös, hogyan szólítsuk meg és tartsuk közösségben a fialatokat kérdés megválaszolására.

A péntek délután kezdődő Egyletegyetemen kezdésként az egymás jobb megismerése kapott főszerepet közös munka és játék által. A fiatalok ön- és társismereti játékokon keresztül kerülhettek közelebb egymáshoz. A képzést egy-egy egyéni, de az ifjúsági köri képviselői feladatot kifejező címer elkészítése nyitotta meg, amit éjszakai áhítat és a fiatalok egyleti munkába történő beavatása követett.  

A szombaton az ifjúsági képviselők alaposan megismerhették azokat a feladatokat, amelyekre vállalkoztak, majd felépítették az ideális egylet világát. Ezt követően Torockóra utaztunk. A délután folyamán egyéni célokat és közösségi víziókat fogalmaztak meg, majd a körútszervezéshez kaptak útmutatót, majd helyzetgyakorlatokon keresztül próbálhatták ki magukat az ifjúsági munkában. Az este folyamán, egy fergeteges kvízen vehettek részt a fiatalok, amelynek témája szintén az egylet tevékenysége volt.

Vasárnap délelőtt konkrét terveket körvonalaztak. Ezt követően istentiszteleten vettek részt, ahol a jeremiási prófétai út kapcsán kaptak lelkesítést és bátorítást, ahhoz a küldetéshez, amelyre vállalkozta. Azt istentisztelet után a képzés zárására, illetve szerződéskötésre került sor.

Hisszük, hogy a fiatalok részéről megvan a szándék a végtelen lánc egy-egy szemének kikovácsolására, igyekeztünk megmutatni számukra, hogy a „világcél megvalósítása sok emberi szándék kiteljesedésén keresztül munkálkodik”, és hogyha saját egyéni céljukat megvalósították, akkor valamit tettek, aminek értéke és értelme van. Úgy látjuk, készen állnak a feladatra, hisznek benne. Bízunk benne, hogy sikerül együtt, közösen formálni azt az egyleti világot, amelyben zászlóinkra tűztük, hogy van, akiért az egyletes úton.

Az Egyletegyetem megvalósulását a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt., a Unitarian Universalist Founding Program és a Mészkői Unitárius Egyházközség támogatta.

Hisszük, hogy nem véletlenül most és nem véletlenül ezzel a csapattal álmodtunk jövőt, mi a múlt tükrén keresztül a jelenben álmodók, ott, azon a helyen, ahol Balázs Ferenc elképzeléseibe kapaszkodhattak a mi elképzeléseink.

Kolozsvár, 2023. október 31.

Az ODFIE Elnöksége

Kövess minket máshol is