Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

Az ODFIE 2023. évi Küldöttgyűléséről

Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet 2023. szeptember 22-én, az online térben tartotta a 2023. évi Küldöttgyűlését, amely a szervezet legfontosabb döntéshozó testülete.

Tagjai: Az Elnökség, az egyházköri ifjúsági képviselők, a működő fiókegyletek két-két képviselője. Az Elnökség vonatkozó döntése értelmében aktív tevékenységet folytató egyletekből egy helyi és egy központi egyletes (az elmúlt időszakban legalább két országos rendezvény szervezője) vett részt. A Küldöttgyűlésen tanácskozási joggal részt vettek az ifjúsági ügyekért felelős lelkészek (egyházkörönként egy-egy felkért fiatal lelkész, aki a köri képviselők munkáját segíti) és a központi munkatársak is. Összesen 48 fő volt jelen.

A Küldöttgyűlés áhítattal kezdődött, amit a hivatalos megnyitó, a jegyzőkönyv-hitelesítők felkérése, a jelenlét számbavétele és a tárgysorozat meghatározása követett. 

A Küldöttgyűlés a következő napirendi pontokra épült: 

   • az ODFIE elmúlt évi működését összegző jelentés bemutatása és megvitatása; 

   • az ODFIE munkatársainak elmúlt évi tevékenységének értékelése: az Elnökség, ifjúsági köri képviselők és az ifjúsági lelkészek tevékenysége; 

   • pénzügyi-gazdasági helyzet, az egyleti eszköztár állapota, használata, irodánk;

   • az ODFIE működési stratégiájának bemutatása;

   • az ODFIE jövő évi központi rendezvények helyszín- és naptártervének körvonalazása, a lényegesebb szervezési szempontok meghatározása;

   • javaslatok, indítványok, egyebek.

  A tárgysorozat elfogadását követően a Küldöttgyűlés az ODFIE elmúlt évi tevékenységét sikeresnek értékelte. Ugyanakkor elfogadta az ODFIE új, a következő 5 évre szóló működési stratégiáját, melynek értelmében megbízta az Elnökséget az egyházköri ifjúsági képviselői feladatkör nyilvános meghirdetésével, majd a feladatkört betöltő egyletesek kiválasztásával. A Küldöttgyűlés ugyanakkor elfogadta az Elnökség a központi csapatot érintő, jelentkezéses alapú indítványát is.

  Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet 2023. évi Küldöttgyűlésének határozata értelmében az ODFIE jövő évi rendezvénynaptára az alábbiak szerint alakul:

    • Mamut körút, 2024. február 23-26., Erdély szerte 

    • Egyletegyetem, 2024. február 16-18., a későbbiekben meghatározandó helyszínen 

    • Közös utakon – ifjúsági istentiszteletes körút, 2024. március 15-17., Magyarország 

    • Egyletegyetem, 2024. április 5-7., a későbbiekben meghatározandó helyszínen 

    • OMNIUM – ODFIE Sportolimpia, 2024. április 19-21., Tusnádfürdő
    • ODFióka – Egyletbeavató, 2024. augusztus 2-4., a későbbiekben meghatározandó helyszínen 

     • ArtZ – ODFIE Összművészeti találkozó, 2024. augusztus 15-18., Tusnádfürdő

      • Az ODFIE Küldöttgyűlése, 2024. szeptember 20-21., a későbbiekben meghatározandó helyszínen 

      • Egyletegyetem, 2024. október 4-6., a későbbiekben meghatározandó helyszínen 

      • Egyetemista találkozó, 2024. október 11-13., a későbbiekben meghatározandó helyszínen 

      • Dávid Ferenc Emlékzarándoklat, 2024. november 9., Déva 

      • 46. Unitárius Ifjúsági Konferencia, 2024. október 25-27., a későbbiekben meghatározandó helyszínen 

      • Közös utakon – ifjúsági istentiszteletes körút, 2024. november 22-24., Erdély szerte 

      • ODFIE Gála, 2024. december 6., Kolozsvár 

     Miután az ODFIE Küldöttgyűlése számba vette, értékelte és megvitatta az elmúlt évi tevékenységet, megköszönve mindenkinek, aki azok megvalósulását lehetővé tette, a jövőbe tekintett. A fiatalok az őszi hálaadás küszöbén megvizsgálták a múltban gyökerező, de jövőbe tekintő ifjúsági munka lehetőségeit és megállapították, hogy van, akiért és van, akivel az egyletes úton, hiszen munkatársi közösség rugalmasan és nyitottan tesz a közös cél megvalósulásáért.

     Ha a gondviselő jó Isten úgy gondolja, akkor az előttünk álló időszakban is fiatalos lendülettel folytatjuk az egyletes munkát. 

     Kolozsvár, 2023. szeptember 26.

     Tisztelettel,
     az ODFIE Elnöksége

     Kövess minket máshol is