Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

Van, akiért az egyletes úton – Egylet/be/avató

Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet 2023. augusztus 28-30. között Székelykeresztúron, a Berde Mózes Unitárius Gimnázium bentlakásának udvarán szervezte meg az ODFIóka – Egyletbeavató rendezvényét. 

Az első alkalommal megrendezésre kerülő rendezvénynek az volt a célja, hogy az idén konfirmált fiatalokat, hivatalosan is behívja az Egylet közösségébe, és tagokká avassa. A konfirmálással a fiatalok az egyházi életben egyletesekké válnak, az ODFIóka ezt kívánta tudatossá tenni, és bevonni őket az egyleti tevékenységekbe.

Az ODFIóka megszervezése által az Egylet belső építkezésének folyamatát is  erősíteni akartuk. A belső építkezés fontos tényezője a különböző egyházközséghez tartozó unitárius fiatalok egyleteztése, számukra minőségi időtöltés biztosítása, valláserkölcsi nevelés és az értelmi, lelki fejlődés révén. A rendezvényen olyan tevékenységeket igyekeztünk szervezni a fiatalok számára, amelyek segítségével erősíteni tudjuk unitárius és ezen belül egyletes identitástudatukat.

 A rendezvény hétfő délután vette kezdetét hivatalos megnyitóval, majd kis csoportokon belüli ismerkedéssel. A résztvevők közötti kapcsolatok kialakításának céljából késő délután a fiatalok csapatos vetélkedőn vehetek részt, majd este hivatalosan is egyletes tagokká fogadtuk őket. Kedden délelőtt a napindító beszélgetést követően a résztvevők lelkészek és egyletesek vallomását hallgathatták arról, hogy mit jelent számukra az egylet. Az élőkönyvtárként meghirdetett programot követően bemutatásra kerültek az egylet nagy rendezvényei és programjai. Este pedig a bemutatók kiemelkedő momentumaként a Sepsiszentgyörgyi Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet tagjai előadták az Összművészeti találkozón első helyezést elért színdarabjukat, A hétfejű tündért.  A színdarabot követően hagyományos tábortűz melletti éneklésre, majd éjszakai áhítatra került sor, amelyet Széll Róbert Pál másodéves teológiai hallgató tartott. Szerdán délelőtt az egyleti tevékenységek bemutatásának összegzéseként helyi egylet szervezési útmutatót kaptak a résztvevők. A rendezvényt ifjúsági istentisztelet zárta, ahol szolgálatot végzett Demeter Ágnes negyedéves teológiai hallgató és Széles László első éves teológiai hallgató. 

Az ODFIóka megszervezését Hargita Megye Tanácsa, a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Unitarian Universalist Founding Program támogatta. 
Köszönet illesse mindazokat, akik a két esemény megvalósítását segítették. Külön köszönet a Székelykeresztúri Unitárius Egyházközség, valamint a Berde Mózes Unitárius Gimnázium vezetőségének az események kivitelezésében nyújtott támogatásért. 

Bízunk benne, hogy az ODFIóka által több fiatalnak mutathattuk meg az egyletezés csodáit, ezzel bátorítva, annak helyi szinten történő folytatására.

Kolozsvár, 2023. augusztus 31.      
Az ODFIE Elnöksége

Kövess minket máshol is