Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

„Slamben, versben, dalban vagy akár hashtagekkel”

A magyar unitárius ifjúság és más felekezetű, szabadelvűen vallásos fiatalok szervezeteként működő Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) Elnöksége és a Last Minute Zenekar 2023. május 13-14. között  Erdély szerte szervezte meg a Közös utakon alternatív, zenés ifjúsági istentiszteletes körút tavaszi kiírását. Két nap alatt négy egyházközség templomában közel 150 szív dobbant együtt. 

A szervezet évről-évre két alkalommal, a tavasz és az ősz folyamán, szervezi meg a Közös utakon nevet viselő alternatív, zenés, ifjúsági istentiszteletes körutat, amely során a Magyar Unitárius Egyház hat egyházkörének egyházközségeiben tartunk istentiszteletet, a megszokott formától eltérő módon, unitárius ifjúsági énekekkel és világi zenével kiegészítve. Ez alakalommal összevont formában négy állomásra vártuk az azokhoz közeli településeken élő, az egymással, önmagukkal és Istennel kapcsolódást keresőket. Május 13-án a Sepsiszentgyörgyi – és Székelyszentmihályi Unitárius Egyházközségek, május 14-én a Désfalvi – és Nagyenyedi Unitárius Egyházközségek templomában tartott a 6 szónok és 7 zenész ifjúsági istentiszteletet.

Ezen a tavaszi Közös utakon úgy voltunk társak, hogy egyéni világszemléletünk alapját és hitvallásunkat fogalmaztuk meg Pál apostolnak a korinthusi gyülekezethez írt első levelének a 14.  részének 15. versének második része alapján: „Imádkozom lélekkel, de imádkozom értelemmel is, dicséretet éneklek lélekkel, de dicséretet éneklek értelemmel is.” Tettük mindezt a Magyar Unitárius Egyház által meghirdetett hitélet és lelkiség évének jegyében, azzal a hitünk és meggyőződésünk szerinti bizonyossággal, hogy az ifjúság a biztos jövője egyházunknak, akik úgy, ahogy vannak, lényük minden megnyilatkozásával, a lelkek összefonódásában, „a magunk fiatalos módján tudják dicsérni Istent és imádkozni hozzá slamben, versben, dalban vagy akár hastagekkel.”

 Szónokaink voltak: Lőrinczi Zsófia, Nagy Norbert, teológiai hallgatók, Farkas Ilka, Ilkei Árpád, Kondert Zsuzsanna, egyetemi hallgatók és Magyari Zita Emese ifjúsági és egyetemi lelkész. A zenei szolgálatot a jól ismert, egyletes Last Minute Zenekar tagjai végezték – Simó Kamilla, Fekete Hunor, Ördög Ödön, Szabó Lóránt Nomád, Szilágyi Alpár, Veres Lehel, Vida Ferenc -. Köszönjük Magyari Imre Győzőnek, hogy az ifjúsági istentiszteletes körút pillanatait két helyszínen megörökítette. 

Köszönjük a négy egyházközségnek, hogy otthont adtak istentiszteletünknek. 

Köszönjük azon lelkészeknek, akik fiatalokat hoztak az állomásra és azoknak is, akik bátorították a fiatalokat a részvételre. 

Az ifjúsági istentiszteletes körút megvalósulását a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és a Unitarian Universalist Funding Program támogatta. 

Köszönjük minden résztvevőnek, hogy társaink voltak a közösen megélt hit útján. Bízunk benne, hogy egyéni és közösségi útjaink hamarosan újra kereszteződnek. 

Kolozsvár, 2023. május 18.

Az ODFIE Elnöksége 

Kövess minket máshol is