Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

Az ifjúság munkában!

Pontosan száz évvel ezelőtt, 1923 tavaszán ezzel a címmel jelent meg az ifjúság cikke az Unitárius Közlönyben. Egy évszázad telt el, s mi semmit sem vesztettünk lendületes hozzáállásunkból, reményteljes cselekedni vágyásunkból.

Az 1923-as áprilisi Közlönyben egy beszámoló olvasható arról, hogy elindult a Dávid Ferenc Egylet Ifjúsági Körének külkapcsolati tevékenysége, és az erdélyi fiatalok belépni készültek az Unitárius Ifjak Vallásos Szövetségébe. A nemzetközi szervezetben angol, amerikai és holland fiatalokkal találkozhattak.

Idén, 2023 tavaszán főként jelentős belső megerősödésről és terjeszkedésről kívánjuk tájékoztatni azokat az egyháztagokat, akik az egylet sorsát szívükön viselik.

Az ODFIE 2022. évi küldöttgyűlése megbízta az egylet elnökségét egy új működési stratégia kidolgozásával, amelynek része a szervezeti felépítés és struktúra megváltoztatása is.

Ez év első heteiben, több megelőző stratégiázó hétvége eredményeként, elkészült az ODFIE új működési stratégiája a következő öt évre. A száz évvel ezelőtti cikk gondolataival szépen összecseng, hogy a jelenben is ugyanolyan fontosnak tartjuk a külkapcsolatok építését, emellett azonban hangsúlyos belső átszerveződésen is átment az egylet. Ebben az írásban elsősorban az új szervezeti felépítést és az új képviselőket kívánjuk bemutatni, az egylet vízióját, új stratégiai céljait és irányvonalait a későbbiekben fogjuk majd ismertetni.

Az elnökség az előző évekbeli köri képviselői rendszert továbbgondolta, a köri képviselőket másfajta feladatokkal bízta meg, akiknek többek között egy-egy köri tanács, azaz szervező csapat kialakítása is a feladata, amelynek a célja a szervezői feladatok ellátásán túl az utánpótlás nevelése. Az elmúlt évek tapasztalata azt mutatta, hogy a fiatalok számára bizonyos feladatok ellátása nehézséget jelent, ezért aktív fiatal lelkészeket bíztunk meg mentori és kapcsolattartói feladatokkal, őket az ifjúsági ügyekért felelős lelkészként nevesítettük. Mind a köri képviselőket, mind a lelkészeket az elnökség bízza meg, kéri fel. Előbbiek megbízatását a küldöttgyűlés erősíti meg, és ők szavazati joggal is rendelkeznek.

Egyházköri lebontásban ez a következőképpen alakul:

Kolozs-Tordai Egyházkör: Köntös Roland (Alsófelsőszentmihály), Novák Zoltán (Torda) köri képviselők és Magyari Zita Emese (Kolozsvár) ifjúsági ügyekért felelős lelkész

Marosi Egyházkör: Balázs-Fülöp Zsuzsanna (Marosvásárhely), Szabó Nóra (Marosvásárhely) köri képviselők és Jakab Emese (Marosvásárhely) ifjúsági ügyekért felelős lelkész

Küküllői Egyházkör: Dezső Szabolcs (Magyarsáros), Molnár Sarolta (Marosvásárhely) köri képviselők és Szombatfalvi Csongor (Désfalva) ifjúsági ügyekért felelős lelkész.

Székelykeresztúri Egyházkör: Nagy Nikolett (Kőrispatak), Solymosi Izabella (Alsóboldogfalva) köri képviselők és Lőrinczi Zsófia (Szentábrahám-Kolozsvár) belkapcsolatokért felelős alelnök

Székelyudvarhelyi Egyházkör: Demeter Dorottya (Székelyderzs), Fülöp Írisz (Székelyudvarhely) köri képviselők és Zoltáni Ilona (Székelymuzsna) ifjúsági ügyekért felelős lelkész

Háromszék-Felsőfehéri Egyházkör: Ferencz Tímea (Felsőrákos), Kisgyörgy Andrea (Sepsiszentgyörgy) köri képviselők és Tatár Ágnes Tekla (Sepsiszentgyörgy) valamint Bartha Pál Aba (Sepsiszentkirály) ifjúsági ügyekért felelős lelkészek

Az egylet tevékenységét a fentiekben meghatározott munkatársi csapatok irányítják. Ez kiegészül a központi csapattal, ami a mindenkori rendezvényszervezők közösségét jelenti, illetve a kolozsvári munkatársakkal, akik közül kiemelendők az autógondnokok, akik a műszaki eszköztárért is felelősséget vállalnak. A kolozsvári munkatársak azon egyletesek közössége, akik aktívan bekapcsolódnak az egylet tevékenységének kifejtésébe, munkájukat segíti a minden hónap első keddjén megszervezendő keddi tanács. Ennek célja a rendezvények előszervezése, értékelése, helyzetfelmérés és a működés időszakos értékelése.

Reméljük, az újonnan megbízott képviselők otthonra találnak az új szervezeti struktúrában, és munkájukkal a következő hónapokban elindul egy lendületes tevékenység az egyházköri és helyi csapatokban is egyaránt.

Nagy Norbert írása

Kövess minket máshol is