Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

Újra zarándokok érkeztek Déva várába

A Magyar Unitárius Egyház és ifjúsági szervezete, az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE), valamint a Délnyugat-Erdélyi Unitárius Szórványegyházközség 2022. november 5-én huszonnegyedik alkalommal szervezte meg a Dávid Ferenc Emlékzarándoklatot, Déván. Főként erdélyi és magyarországi településekről közel 700 zarándok érkezett Dévára.

Két év kihagyás után idén újra zarándokok érkeztek ezúttal a dévai vár egyik teraszára, hogy az emlékzarándoklat két évtizedes hagyományának lelki és hitbeli megerősítő tartalmából, valamint a Dávid Ferenctől örökölt egy Istenben való hit megtartó és erőt adó üzenetéből töltekezzenek. A hegy lábánál történő gyülekezés után a zarándokcsoportok felvonultak a dévai vár egyik teraszára, ahol az 1579 novemberében vértanúhalált halt Dávid Ferenc unitárius egyházalapító püspökre emlékeztek. A zarándoklat hagyományát követve emlék istentiszteletre és alkalmi ünnepi műsorra került sor, amelyről felvétel készült, ez 2022. november 20-án lesz megtekinthető a Duna Televízióban erdélyi idő szerint 12 órától.

Az idei évben a szószéki szolgálatot Székely Kinga Réka, a homoródszentpéteri Unitárius Egyházközség lelkésze és Ilkei Lóránd, a Délnyugat-Erdélyi Unitárius Szórványegyházközség gyakorló segédlelkésze, az énekvezéri szolgálatot Kiss Erika, a Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség kántora végezte. Az istentiszteletet ifjúsági, világi dalokkal színesítették Erdő Imola, a Brassói Unitárius Egyházközség lelkésze, Lakatos Sándor, a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium igazgatója és Lőrinczi Levente, a kissolymosi Unitárius Egyházközség lelkésze. Az istentiszteletet követően alkalmi ünnepi műsort mutattak be a kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karának diákjai: Költő Csenge, Széles László, Vida Domokos, Széll Róbert, Héjja Gergely, László Orsolya, Demeter Ágnes, Lőrinczi Zsófia, Szabó Eszter, Lőrinczi Alpár, Lőrinczi Eszter, Szakács György.

Köszöntő beszédet mondott ft. Kovács István, a Magyar Unitárius Egyház püspöke, Pogocsán Ferdinánd Zoltán, Déva alpolgármestere, és Ilkei Lóránd, a délnyugat-erdélyi Unitárius Szórványegyházközség gyakorló segédlelkésze.

A köszöntő beszédek után Amikor gyertyát gyújtok a dévai várban címmel meghirdetett rajz- és fotópályázat eredményhirdetésére került sor:

Rajz kategóriában első helyezést nyert el Csép Kristóf, kövendi tanuló, második díjat Molnár Zoltán Dávid, désfalvi tanuló, a harmadik díjat pedig Egri Júlia, kövendi diák kapta meg. Fotó kategóriában első helyezést Opra Zsanett, másodikat Mihály Hanna, a harmadikat pedig Lungui Tamara, sepsiszentgyörgyi diákok érték el.

A rendezvény támogatói a Dévai Polgármesteri Hivatal, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, a Székelyföldi Stúdió, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Együttműködési Alap.

Isten áldása legyen az áldozatvállaló egyházalapítók alkotásán és a rájuk emlékező, mindenkori zarándokok életén, az Ő gondviselése vigyázza mindannyiunk életét ezekben a megpróbáló időkben.

Kolozsvár, 2022. november 5.,
A Magyar Unitárius Egyház Sajtóosztálya és az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet Elnöksége

Kövess minket máshol is