Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

Az ODFIE mi vagyunk! Összerázó napok a központi csapat számára

A magyar unitárius ifjúság és más felekezetű, szabadelvűen vallásos fiatalok szervezeteként működő Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) Elnöksége 2022. augusztus 29-31. között Tusnádfürdőn szervezte meg hagyományos csapatépítő, összerázó találkozóját a központi szervező csapata számára.

Az ODFIE mindig nagy hangsúlyt fektetett a szervezet tevékenységét megvalósító önkéntes fiatalokkal való személyes kapcsolatra, ennek értelmében mindig arra összpontosított, hogy projektjei, tevékenységei között fontos szerepet kapjanak a központi csapat számára biztosított találkozási lehetőségek. A szervezet belső építkezésének a legfontosabb tényezője ugyanis az ezekre a személyekre való alapozás. Ők azok, akik a helyi egyleti csoportokat vezetik, akik az egyházköri tevékenységet igyekeznek összefogni, és akik országos szinten kapcsolódnak be az egyleti tevékenységek szervezésébe.

ODFIE Összerázó napok, 2022, Tusnádfürdő

Az összerázó, csapatépítő napok célja a közös tervezés, értékelés, jövőbe tekintés, valamint egymás jobb megismerése volt ebben az évben. Fontos szempont volt, hogy a rendezvények szervező csapata összerázódjon, visszajelzéseket adjon egymás számára, építő jellegű kritikákat fogalmazzanak meg a szervezet működésével kapcsolatosan. Ugyanakkor kiemelkedő részét képezte a találkozásnak a szervezet új stratégiája elveinek közös munka révén történő kidolgozása.

ODFIE Összerázó napok, 2022, Tusnádfürdő

A résztvevő központi csapattagok hétfő délután érkeztek Tusnádfürdőre, ahol a jól ismert, nagy népszerűségnek örvendő Money heist című filmsorozat alapelveit kiragadva, az egymásba vetett bizalom és nagy közös álom mellett való elköteleződésre épülő játékok sorával várták őket a szervezők. Az összerázó, csapatépítő első napja jó hangulatba, játékokkal, vetélkedőkkel zajlott. A második nap, kedden, minden résztvevő egy-egy a Magyar Unitárius Egyházhoz tartozó egyházközséget választva magának névként, köteleződött el egy-egy helyi ifjúsági egylet fellendítése, segítése mellett. A délelőtt folyamán az ezek erősítését szorgalmazó stratégia felépítésén dolgozott a központi csapat. A délutáni tevékenység irányvonalát az elmúlt időszak eseményeinek értékelése és az előttünk álló időszak megvalósításainak tervezése adta meg. Az ODFIE Elnöksége és központi szervező csapata a 2022. szeptember-decemberi időszakra az alábbi események megszervezését tervezi:

2022. október 21-23., Egyetemisták és fiatal felnőttek találkozója, Székelykeresztúr

2022. november 5., Dávid Ferenc Emlékzarándoklat, Déva, közösen a Magyar Unitárius Egyházzal

2022. november 18-20., Közös utakon – ifjúsági istentiszteletes körút, Erdély-szerte

2022. december 3., ODFIE Gála, Kolozsvár

Időszakosan LángÓl – unitárius ifjúsági istentiszteletek és OtthonraValók

Szerdán a résztvevő központi csapat jó hangulatban zárta az összerázó, csapatépítő napokat, amelynek rövid kiértékelőjét követően, lendületesen indult ki-ki haza, egyletes szólamokat belopni a mindennapok dallamában.

Bízunk benne, hogy az ősz folyamán sikerül közös erővel tovább álmodni és tovább vinni a százhuszonkétéves egyletes álmot.

Az esemény megvalósulást támogatta a Hargita Megye Tanácsa és a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Kolozsvár, 2022. szeptember 12.

Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet Elnöksége

Kövess minket máshol is