Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

Újratelepítés folyamatban! Mamut körút 2022-ben

A Magyar Unitárius Egyház ifjúsági szervezeteként működő Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet 2022. április 2124. között szervezte meg a Mamut körút nevet viselő, fiók egyleteket látogató körútját. Ebben az évben is három útvonalonhárom kisbusszal, 27 központi egyletes fiatal indult útnak, hogy az egyletezés évszázados hagyományát a világjárvány okozta kényszerszünet után újra átadja az egyházközségekhez tartozó fiataloknak.

Idén a körút elsődleges célja az újrakezdés, a belső építkezés folyamatának elindítása volt. Ennek az építkezésnek fontos tényezője a különböző egyházközséghez tartozó unitárius fiatalok egyleteztése, számukra minőségi időtöltés biztosítása, mindezt a valláserkölcsi nevelés és az értelmi, lelki fejlődés révén. Az ODFIE elnöksége fontosnak tartotta, hogy minél több fiatalt elérjen, ezért néhány esetben a szomszédos településeken élő fiatalokat egy helyre hívtuk össze. A körút másodlagos célja az volt, hogy kapcsolatba kerüljünk egymással, tanuljunk egymástól és az eddigi egyleti tevékenységekben szerzett tapasztalatainkat átadjuk a fiatalok számára. 

ODFIE Újratelepítés folyamatban 2022

A körutas találkozások során a konfirmandus fiatalokat és a már konfirmált, de még nem egyetemista fiatalokat hívtuk közösségbe.

Az idei Mamut körút április 21-én indult Kolozsvárról és április 24-én Sepsiszentgyörgyön ért véget. A négy nap alatt az ODFIE központi csapatának 27 tagja összesen 368 egyletes fiatallal találkozott. A találkozások tartalmukban ismerkedős – és csapatépítő játékokra épültek, amelyeket minden esetben az egyletezés mikéntjeiről valamint a fiatalok hogylétéről szóló beszélgetés követett, valamint a központilag szervezendő, nyári események ismertetése.

A körutazó csapat fontosnak tartotta ebben az évben, hogy az egyletes identitástudatot, az egylet közösségformáló erejét, illetve annak valahová tartozást nyújtó biztonságának érzését átadja azoknak a fiataloknak, akikkel a körút különböző állomásain találkozott.

ODFIE Újratelepítés folyamatban 2022

Az ODFIE elnöksége sikeresnek értékeli a körút megvalósításait, bízzunk abban, hogy a jövőben számos unitárius egyházközség köré szerveződő fiókegyletet tarthatunk újra számon.

Isten áldása legyen a körutas csapatot fogadók, támogatók és a benne aktívan résztvevők életén.

Az esemény megvalósulását a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. és Unitarian Universalist Funding Program támogatta.

Kolozsvár, 2022. április 26.
Az ODFIE elnöksége

ODFIE Újratelepítés folyamatban 2022

Kövess minket máshol is