Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

Új vezetőség az ODFIE élén!

Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet 2022. március 4–5. között a Jobbágyfalva melletti, Tündér Ilona völgyében tartotta a 2022. évi küldöttgyűlését, amely a szervezet legfontosabb döntéshozó testülete.

Tagjai: Az elnökség, az egyházköri elnökök, a mentorok, a működő fiókegyletek két-két képviselője, továbbá a jelenleg nem működő ifjúsági egyletek egy-egy küldötte. A küldöttgyűlésen tanácskozási joggal részt vettek a központi munkatársak is. Összesen 44 fő volt jelen.

A küldöttgyűlés áhítattal kezdődött, amit a hivatalos megnyitó, a jegyzőkönyv-hitelesítők felkérése, a jelenlét számbavétele és a tárgysorozat meghatározása követett. A küldöttgyűlés a következő napirendi pontokra épült: az ODFIE elmúlt időszakbeli tevékenységének értékelése, az ifjúsági és egyetemi lelkész beszámolója, az ODFIE elnöksége által javasolt rövidtávú stratégia bemutatása, alapszabályzat módosítása, javaslatok és indítványok, valamint a tisztújítás.

A küldöttgyűlés határozata értelmében az ODFIE elnöksége a következőképpen épül fel:

Elnök: Magyari Zita Emese (Kolozsvár–Szentháromság)

Alelnökök: Ilkei Árpád (Vargyas), Kondert Zsuzsanna (Marosvásárhely), Lőrinczi Zsófia (Szentábrahám) és Nagy Norbert (Marosvásárhely).

ODFIE Küldöttgyűlés 2022 új vezetőség

A küldöttgyűlés kifejezhetetlen hálájának próbált hangot adni Popa Ilona leköszönő elnöknek a tevékenységéért, aki szakértelmével, illetve lojalitásával rendkívüli munkát végzett, amellyel hozzájárult a szervezet épüléséhez. Popa Ilona 12 éven át volt az ODFIE vezetőségi tagja társelnöki, főtitkári, majd az elmúlt 5 évben elnöki minőségben.

A küldöttgyűlés köszönetét fejezte ki az előző vezetőség leköszönő tagjai felé is, Andrási BotondBarothi Brigitta és Szekeres Rita, akik hosszú időn keresztül kormányozták az ODFIE-t, és lelkesedésükkel számtalan megvalósítást tudhatnak magukénak.

ODFIE Küldöttgyűlés 2022 régi és új vezetőség

Az elmúlt egyletes időszakot a járvány és a vele járó korlátozások meggyengítették. A küldöttgyűlésen résztvevők, valamit a megválasztott tisztségviselők bizakodva tekintenek a jövő felé. Azzal a hittel, hogy az ODFIE a jövőben is olyan közösség tud lenni, amelyre a szellemiség, a vallásosság és a kultúra ápolása mellett a barátság, a jókedv és a segítőkészség jellemző.

A küldöttgyűlés támogatója a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. volt.

Kolozsvár, 2022. március 6.

Tisztelettel,
Magyari Zita Emese, elnök
Ilkei Árpád, alelnök
Kondert Zsuzsanna, alelnök
Lőrinczi Zsófia, alelnök
Nagy Norbert, alelnök

ODFIE Küldöttgyűlés 2022

Kövess minket máshol is