Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

Zarándokok nélkül Déva várában

A Magyar Unitárius Egyház és annak ifjúsági szervezete, az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE), valamint a Délnyugat-Erdélyi Szórványegyházközség 2021. november 6-án huszonharmadik alkalommal korlátozott részvétellel szervezte meg a Dávid Ferenc emlékzarándoklatot. A zarándoklat hagyományát követve emlék istentiszteletre és várjátékra került sor,  amely 2021. november 21-én lesz megtekinthető a Duna Televízióban erdélyi idő szerint 12 órától.

Unitárius vallásunk erkölcstanának egyik sarkalatos tétele az élet védelme, így a járványügyi korlátozásokat betartva, az emlékzarándoklat két évtizedes hagyományát életve a televízió és online világ segítségével szeretnénk eljuttatni gyülekezeteink tagjaihoz annak lelki és hitbeli megerősítő tartalmát, valamint a Dávid Ferenctől örökölt egy Istenben való hit megtartó és erőt adó üzenetét, a dévai várból.

Gyülekezeteink tagjainknak egészségére figyelve ebben az esztendőben úgy határoztunk, hogy személyes részvétel nélkül, lelki értelemben kerülhet sor a zarándoklatra. Ennek értelmében az ODFIE központi csapatának néhány tagja, az egyházi szervezők és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karának tagjai zarándokoltak el a dévai várba, ahol 1579 novemberében Dávid Ferenc unitárius egyházalapító püspök vértanúhalált halt.

Az idei évben a szószéki szolgálatot Koppándi Júliaés Koppándi Zoltándévai lelkészházaspár, az énekvezéri szolgálatot Kiss Erika, a Kolozsvár-Belvárosi Unitárius Egyházközség kántora végezte. Az istentiszteletet unitárius ifjúsági és világi dalokkal színesítették a Last Minute Zenekartagja: Simó Kamilla, Szabó Lóránt, Szilágyi Alpár, Veres Lehel és Fazakas Levente. Az istentiszteletet követően köszöntő beszédet mondott Rácz Norbert Zsolt, a Magyar Unitárius Egyház főjegyzője. Várjátékot adtak elő a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karának diákjai: Széll Róbert, Héjja Gergely, László Orsolya, Demeter Ágnes, Lőrinczi Zsófia, Szabó Eszter, Nagy Norbert, Lőrinczi Alpár, Szakács György, Jakab Emese, László Bernadett, Tamási Noémi és Tatár Ágnes-Tekla.

A rendezvény támogatói a Dévai Polgármesteri Hivatal, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, a Székelyföldi Stúdió, az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Együttműködési Alap.

Isten áldása legyen az áldozatvállaló egyházalapítók alkotásán és a rájuk emlékező, mindenkori zarándokok életén, az Ő gondviselése vigyázza mindannyiunk életét ezekben a megpróbáló időkben.

Kolozsvár, 2021. november 8.
A Magyar Unitárius Egyház Sajtóosztálya és
az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet Elnöksége

Kövess minket máshol is