Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

ODFIE Ifjúsági Napok

A magyar unitárius ifjúság és más felekezetű, szabadelvűen vallásos fiatalok szervezeteként működő Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) 2021. augusztus 4-6. között a Hargita megyei Székelykeresztúron a  Berde Mózes Unitárius Gimnázium udvarán szervezett a koronavírus járvány okozta kényszerszünet után, az újraindítás céljával a Székelykeresztúri- és Székelyudvarhelyi Egyházkör fiataljai számára Ifjúsági Napokat. Az eseményen a két egyházkörből közel 70 fiatal vett részt.  A rendezvény a már konfirmált fiatalokat illetve azokat, akik idén konfirmáltak szólította meg, azzal a céllal, hogy felelevenítsék vagy újratanulják a résztvevők az egyletes ragozás tantételeit, azaz hogy felismerjék, hogyan lesz a közösségben én, te, ő-ből MI! 

Az Ifjúsági Napok megszervezésének elsődleges célja tehát az újrakezdés, belső építkezés folyamatának elindítása volt. A belső építkezés fontos tényezője a különböző egyházközséghez tartozó unitárius fiatalok egyleteztése, számukra minőségi időtöltés biztosítása, valláserkölcsi nevelés és az értelmi, lelki fejlődés révén.  Ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy a szomszédos településeken élő fiatalok kapcsolatba kerüljenek egymással, tanuljanak egymástól, és tapasztalatot szerezzenek az egyleti tevékenységekben. Az Ifjúsági Napok megszervezése révén a különböző településen élő fiatalokat egységbe kívántuk tömöríteni, és olyan tevékenységeket igyekeztünk szervezni  számukra, amelyek segítségével erősíteni tudjuk unitárius és ezen belül egyletes identitás tudatukat.

Az Ifjúsági Napokon a program kínálatban helyet kaptak az ismerkedő – és csapatépítő játékok, a kiscsoportos beszélgetések, áhítatok, közös zenélés és éneklés, vetélkedők, sporttevékenységek, élőkönyvtáras beszélgetések, valamint az istentiszteletek. A szervező központi csapattagok ugyanis azt az egyletes életérzést kívánták felmutatni a résztvevők számára, amely a közösen megélt pillanatok élményeinek igazában rejlik. Az egyletezés hagyományát a közös játékok élménye révén szerették volna átadni a résztvevőknek. Természetesen a játékok mellett lehetőség nyílott a tartalmas beszélgetésekre is, a digitális világ eszközeinek segítségével élőkönyvtárat hoztak létre a szervezők, ahol saját egyletes történeteiket osztották meg a résztvevőkkel az alábbi szempontok szerint: 

… konfirmációtól az egyetemen át meghatároz az egylet;

… kisebbségi identitásúként is meghatároz az egylet;

… más felekezetűként meghatározott, formált az egylet;

… teológiai éveim alatt kezdett meghatározni az egylet;

… a rendezvényeken kezdett meghatározni az egylet;

… lelkészként is meghatároz az egylet.

A szervezők fontosnak tartották, hogy a programkínálat sokféleségében helyet kapjanak az áhítatok és istentiszteleti alkalmak is, valamint az olyan csendesebb órák, amikor a fiatalok lehetőséget kapnak arra, hogy az őket meghatározó érzésekről, tapasztalatokról, illetve a számunkra fontos, nagy kérdésekről beszélgethetnek vezetett, kiscsoportos formában. 

Az ifjúsági napok megvalósulását a Hargita Megye Tanácsa támogatta. 

Kövess minket máshol is