Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

Az Év Egyletese – 2021

A helyi működést elősegítő tevékenységnek számít az a vetélkedő, amelynek célja a fiókegyletek mozgósítása, számukra tevékenység biztosítása. Az Év Egylete országos vetélkedő szól mindazoknak az egyleteknek Erdély-szerte, akik szeretnék kipróbálni magukat és megmérkőzni másokkal az év egylete cím elnyeréséért és az ezzel járó jutalomért. A szabályok egyszerűek, az egyleteknek változatos feladatokat kellett teljesíteniük, amelyekre a szabályzat által rögzített pontszámokat kapnak, a megoldásokban díjazva a megmutatkozó csapatmunkát, eredetiséget, ötletességet. 

A világjárvány kapcsán meghozott korlátozó intézkedések hatására a vetélkedőt 2021 tavaszán átalakítottuk, egy online térben megvalósuló, egyéneknek szóló vetélkedőt szerveztünk, amely Az év egyletese nevet kapta. Azzal a céllal, hogy a képernyők mögé szorult mindennapok egyhangúságából kicsit kimozdítsuk fiataljainkat, továbbá lehetőséget szerettünk volna teremteni számukra kreativitásuk kifejezésére, ismeretek fejlesztésére és az egyletes világ megismerésére.

A vetélkedőre jelentkező, a különböző korosztályokba tartozó fiatalok – 7-8. osztályosok, 9-12. osztályosok, egyetemisták és fiatal felnőttek – a saját csoportjukba regisztrálhattak,  és korosztályon belül egymással versenyeztek.

A vetélkedő időben három hónapot ölelt fel (2021. április 15. és június 15. között zajlott), és három tematikus fordulóra épült. Mindhárom fordulót egy Zoom-on történő találkozás és online játék indította. A versenyzők 10 naponta egy-egy egyéni feladatot kellett teljesítsenek.

A vetélkedő ugyan az egyéneket szólította meg, azonban közösségi vetülete is volt. Ezt az egyes fordulókat bejelentő Zoom-os találkozások révén valósítottuk meg. Ezeknek célja az ismerkedés, az egyletes tapasztalatok átadása és az egymástól való tanulás lehetőségének felajánlása.

A vetélkedő 2021. április 1-én vette kezdetét az egyének jelentkezésével, majd április 15-én az első Zoom-os találkozóval vette kezdtét, és 2021. június 20-án egy Zoom-on keresztül szervezett döntővel zárult.

A vetélkedőre különböző korosztályokban Erdély és Magyarország különböző településeiről  összesen 20 fiatal jelentkezett be. 

A június 20-án zajlott eredményhirdetés értelmében a következő személyek részesültek jutalomban: 

Az Év egyletese címet Székely Szilárd, felsőrákosi egyletes szerezte meg.

Különdíjban, Az Év legkitartóbb egyleteseiként az alábbi egyletesek részesültek: 

  • Tóth Ákos, Szentendre
  • Fülöp Lilongó, Székelyudvarhely
  • Kovács Boglárka, Budapest
  • Az Év legkitartóbb fiatal-felnőtt egyleteseként különdíjban részesült Gergely Noémi, marosvásárhelyi egyletes
  • Az Év legkitartóbb egyetemista egyleteseként különdíjban részesült László Bernadett, gyepesi egyletes

A vetélkedő megvalósulását támogatta az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Bethlen Gábor Alap valamint a Fund for International Unitarian Universalism. 

Kövess minket máshol is