Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

22. Dávid Ferenc Emlékzarándoklat Déván

A Magyar Unitárius Egyház és annak ifjúsági szervezete, az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) 2019. november 9-én huszonkettedik alkalommal szervezte meg a Dávid Ferenc emlékzarándoklatot.

Főként erdélyi és magyarországi településekről, több mint 800 zarándok érkezett Dévára. A hegy lábánál történő gyülekezés után a zarándokcsoportok felvonultak a dévai várba, ahol 1579 novemberében Dávid Ferenc unitárius egyházalapító püspök vértanúhalált halt.

Unitárius vallásunkat mindig is jellemezte a szellemi nyitottság. Ennek jegyében fiatalokként, úgy gondoltuk, hogy ez alkalommal az ünnepi istentiszteletünket nem a hagyományos rendet követve építjük fel, hanem alternatív formába öntjük, különböző műfajú és stílusú énekekkel fűszerezve.

Idei ünnepi szónokaink Szabó Csengele hódmezővásárhelyi lelkész és id. Szombatfalvi József nyugalmazott lelkész voltak. Közreműködtek a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karának hallgatói és az ODFIE központi csapata: Demeter Ágnes, Duka Boróka, Jakab Emese, Lőrinczi Eszter, Lőrinczi Zsófia, Nagy Norbert, Szabó Eszter, Szilágyi Alpár, Szőcs Előd, Tamási Noémi, Tamási Noémi, Tatár Ágnes Tekla és Vidám Lívia. Zenei téren közreműködött Simó Kamilla, Fekete Hunor, Ördög Ödön, Szabó Loránd Nomád és Szilágyi Alpár, az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet fiataljai. Énekvezér Kiss Erika, a Kolozsvár Belvárosi Unitárius Egyházközség kántora.

Az istentisztelet után köszöntő beszédek következtek: Rácz Norbert, a Magyar Unitárius Egyház püspöki titkára, Pogocsán Ferdinánd Déva alpolgármestere és Koppándi Zoltán a Délnyugat Erdélyi szorványegyházközség lelkésze üdvözölték a zarándokokat. 

A zarándoklat a dévai unitárius imaháznál és a dévai református egyházközség vendégházában zárult. Az egyházközségi teremben megtekinthető volt Wágner Péter építész-grafikus kiállítása, melynek címe: Erdélyi szigetvilág. Utazások Dél-Erdélyben 2012-2014.

A rendezvény támogatói a Dévai Polgármesteri Hivatal, a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, a Székelyföldi Stúdió, az Emberi Erőforrások Minisztériuma, Bethlen Gábor Alap és a Nemzeti Együttműködési Alap.

Isten áldása legyen az áldozatvállaló egyházalapítók alkotásán és a rájuk emlékező, mindenkori zarándokok életén!

Kolozsvár, 2019. november 15.,
A Magyar Unitárius Egyház Sajtóosztálya és az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet Elnöksége

Kövess minket máshol is