Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

Útadóink a Tündér Ilona völgyében

A magyar unitárius ifjúság és más felekezetű, szabadelvűen vallásos fiatalok ifjúsági szervezeteként működő Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) 2019. július 12-14. között Maros megyei Jobbágyfalván a Tündér Ilona völgyében szervezte meg a hosszú múltra visszatekintő és a szervezet egyik nagy nyári rendezvényét, a 43. Unitárius Ifjúsági Konferenciát. A rendezvény célcsoportja a fiatal-felnőtt korosztály, valamint az ODFIE helyi egyleteinek képviseletében a 17. életévét betöltött egyletes fiatalok, illetve a központi szervezőcsapat tagjaiként közel 120 fiatal vett részt. A konferencia a következő programrészekből állt: istentiszteletek, áhítatok, előadások, humorest, sörkóstoló, valamint szórakoztató programrészek. A konferencia zárómozzanataként emlékjelet hagytunk.

A konferencia munkálatainak összegzéseként az alábbi nyilatkozatot tesszük közzé.

Az 1928-1939 között, majd 1991 óta rendszeresen megszervezett unitárius ifjúsági konferenciák elsődleges célja, hogy az egyletes öntudatot erősítse, valamint egy adott téma köré épülő előadássorozattal szélesítse a fiatalok látókörét. Az idei évben a konferencia témájaként az Útadó fogalmát határoztuk meg. A rendezvény programpontjai e témához igazodtak.Az útadó témának értelmezésünkben három jelentése van: egyik jelentése azokra az életünk folyamán befizetett nehézségekre vonatkozik, amelyek segítenek valakivé válni. A másik jelentése azokra a személyekre vonatkozik, akik köztünk élnek, és akiknek élettörténete példa lehet a mindenkori fiatalok számára. A harmadik jelentése a nagybetűs útadó, akivel minden útadónk összefonódott, az Isten.

A rendezvény megnyitóján Szabó Csengele, hódmezővásárhelyi lelkész tartott ifjúsági istentiszteletet ezt követte egy korosztályokra bontott kiscsoportos beszélgetés, amelyet humorest követett György Botond (Borzont) előadásában.

A szombati nap megnyitó momentumaként Horváth Réka és Mátéfi Ágota központi egylettagok tartottak áhítatot. Ezt követően egy hét előadásból álló sorozat következett, amelyen egykori és jelenlegi egyletesek mutatták be élettörténetük szépségeit és viszontagságait egyaránt. Mindannyian arról beszéltek, hogy milyen útadókat fizettek be eddigi életük során, ebben ki, kik adtak utat számukra, így váltak a jelenlévő résztvevők útadóivá. Az előadássorozatban a következő személyek élettörténetébe hallgathattunk bele és az alábbi üzeneteket fogalmaztuk meg:

Rácz Mária (lelkész, vallástanár, Kolozsvár) megfogalmazta, hogy az útadónak lehet egy önként vállalt formája is, amely abban mutatkozik meg, hogy a saját időnket és a saját képességeinket feltételek nélkül osszuk meg közösségeinkkel.

Gagyi Réka (az Erdélyi Ifjúsági Egyesület programfelelőse, Székelykeresztúr) megfogalmazta a maga derűs hozzáállásával, hogy a nehézségek részei ugyan életünknek, de a közösség ereje a legnagyobb útadónk lehet személyiségünk formálásában.

Isztojka Máté (egyetemi hallgató, Kolozsvár/Szentábrahám) megfogalmazta és közösségünkben való jelenléte által folyamatosan bizonyítja, hogy függetlenül attól, hogy kik vagyunk és honnan jövünk lehetőségünk van ajándékként is felfogni a befizetett útadóinkat, és azáltal egy új világot teremteni önmagunknak.

Boldizsár Beáta és Vagyas Attila (lelkészházaspár, Kolozsvár) megfogalmazták, hogy az elénk állított korlátok, akadályok és környezetünk elvárásai miatt nem adhatjuk fel önmagunkat. Tanították, hogy túllépve az akadályokat juthatunk el oda, hogy a kihívásokra áldásként tekintsünk.

Matók Dóra (designer, Coventry/Jászboldogháza) megfogalmazta, hogy abban az esetben, ha tudatában vagyunk annak, hogy mi felé indulunk, akkor máris elfogadható a befizetett útadó, ugyanis egy magasabb cél érdekében megéri áldozatokat és nagy döntéseket hozni.

Tálas Ferenc (pedagógus, Marosvásárhely) megfogalmazta, hogy a megfelelő önvizsgálat, értékelés útadó lehet mindennapi munkánk nehézségében, csak vigyáznunk kell, hogy ez ne alakuljon át önvádaskodássá. Tanította, ha legalább egy gyöngyszemet sikerült kihalásznunk, megérte befizetni nehézségek adóit.

Popa Ilona (az ODFIE elnöke, Tusványos főszervező, Kolozsvár) megfogalmazta, hogy a legfontosabb, hogy mindenki a maga álmát tegye valósággá saját életében, úgy, hogy közben a nehézségek közepette ne gondolkodjon a miérteken, hanem főnix madárhoz hasonlóan folyamatosan szülessen újjá esélyt adva a kínálkozó lehetőségeknek.

Az előadássorozatot Nagy Norbert (teológiai hallgató, Marosvásárhely) összegezte és fogalmazta meg a résztvevő fiatalok számára az előadások üzeneteit. Elmondta, hogy ez a közösség, illetve az ehhez tartozó egykori egyletes lelkészek jelentették számára az útadót, valamint beszélt a nagybetűs útadóról. Ezt követően a résztvevők kötetlen beszélgetést folytathattak az előadókkal.

A délután folyamán választható tevékenységekre került sor: vezett ima Tőkés Bencze Zsuzsanna (lelkész, Gyergyószentmiklós) irányításával, kézműves tevékenység Kelemen Vera (Marosvásárhely) vezetésével, henna készítés Józsa Eszter (egyházköri képviselő, Torda), valamint sporttevékenység az érdeklődők számára. Majd sorkóstolón vehettek részt a jelenlévők. A szombat estét egy gitárest fűszerezte meg, amelyet éjszakai áhítat követett Antonya Ilona (teológiai hallgató, Székelyudvarhely) vezetésével.

A vasárnap délelőtti záró istentiszteletet Magyari ZitaEmese (Kolozsvár/Szentháromság) és Nagy Norbert (Marosvásárhely) teológiai hallgatók tartották, alternatív formában. Ezt követően emlékjel hagyásra került sor, amelyen Lőrinczi Alpár (Csekefalva) teológiai hallgató mondott alkalmi egyházi beszédet. Majd záró ebéddel ért véget a 43. Unitárius Ifjúsági Konferencia.

 Isten áldása legyen a konferencia résztvevőin, támogatóin és kivitelezőin egyaránt.

Kövess minket máshol is