Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

Boldogmondások a tavaszi Közös útjainkon

2019. április 5-7. között tizennyolc fiatal indult útnak a Közös utakon ifjúsági istentiszteletes körút tavaszi kiadásának állomásaira: Ürmösre, Gyergyószentmiklósra, Alsóboldogfalvára, Nyárádszentmárton-Csíkfalvára, Küküllődombóra és Torockóra. A hétvége során az egyletes fiatalok a boldogmondások üzenetét közvetítették az istentiszteleten résztvevők felé, a mindennapi élet különböző részeinek boldogságairól meséltek, és üzentek.

 • Boldogok, akik keresnek és találnak.
 • Boldogok, akik tartoznak valahová. Boldogok, akik bátrak.
 • Boldog, akik nem ragaszkodnak, el tudnak engedni.
 • Boldogok, akik úton vannak.
 • Boldogok, akikben él még a gyermek.
 • Boldogok, akik álmodoznak és álmaikat próbálják is megélni.  
 • Boldogok, akik adnak.
 • Boldogok, akik szeretnek és szeretve vannak.
 • Boldogok, akik hisznek és bíznak.
 • Boldogok az egyletesek.
 • Boldogok az emberek, mert ők Isten gyermekei.

A boldogmondások megfogalmazása és kimondása alatt, után a következő vallomások születtek:

„Boldogsággal tölt el a tudat, hogy bármikor, ha úton vagyunk szeretetből, őszintén szólunk, így hitelesek, emberiek maradunk. Boldog vagyok, mert ezeken a közös útjainkon mindig mosoly ül az arcunkon, ezért minden visszamosolyog ránk.” Duka Boróka

„Boldogság a Közös utakon belépni a templomok ajtaján, és megérezni a csendben, a dalban, a mellettünk ülő erős kézszorításában a Mindenhatót. Csak egyszerűen jelen lenni, érezni az Ő jelenlétét, és tudni, hogy tartozunk valahová. És ebben megerősödni. Ez a boldogság!” Magyari Zita

„Számomra a közös utakon azért volt boldogság, mert adhattunk magunkból egy-egy apró részt azoknak, akik jelen voltak az istentiszteleteinken.” Ravasz Levente

„Hittel teremteni, szeretetet adni és így boldognak lenni. Istengyermeki mivoltunkból nyert boldogság megélése. Talán ilyen egyszerű és ilyen szép ez az egész. Ezért boldogság a közös utakon. Együtt adunk valami jót, szépet, Istennek tetszőt embertársainknak, ami szívből jön és őszinte. Értéket próbálunk képviselni, hogy azt is tudjunk nyújtani az embereknek és közben egymásban fedezzük fel az apró csodák életet adó örömeit. Ez a boldogság: együtt, egy úton.” Tatár Ágnes Tekla

„Boldogok, akik közös úton járnak és nem csak keresnek, hanem találnak is. Boldogságot. Boldogságot találnak a fiatalok által kimondott gondolatokban és boldogságot találnak az őket figyelő csillogó és néha könnyes szemekben. Közös útjaink által együtt tudunk Istenhez szólni és a közösség ereje erőt ad a bátorsághoz. Bátorsághoz, hogy merjünk boldogok lenni és bátorsághoz, hogy közös utakon járjunk.” Horváth Réka

„A boldogságot folyton keressük, egy pillanatnyi állapot, amit ha elérünk új távlati célokat keresünk. De ha megtaláljuk a közös utat arra, hogy kicsit lelassítjuk az időt, a pillanatokat akkor huzamosabb ideig élvezhetjük ezt az áldott állapotot.” Karácsonyi József Lehel

„A közös utainkon bármi megtörténhet! Istenkeresőből válhat Istenre találóvá fiatal és idős. Kétségeiből ébredhet öntudatra a hitehagyott. Álom nélküli létből ébredhet álmait valóra váltóvá a tétlenkedő. Utakra indulhat a röghöz kötött. Bátorrá válhat a gyáva. Gyermekké válhat az, ki már régen játszotta az életet. Boldoggá válhat az ember, mert szerethet és őt is szeretik, mert van egy közösség, amelyben a sokféleség labirintusából közös utakon közös metszőpontokra találhat: csendre, zajra, dalra, békére, Istenre, a láthatatlan láthatóságára.” Antonya Ilona

„Minden dallam hangjegyében, minden szónok hanglejtésében, minden lelkes hallgató mosolyában és minden együttesen dobbanó szív szeretet-ritmusában éreztük, hogy ott van Isten. Isten, aki lélek és szeretet és aki velünk együtt akarja, hogy mindannyiunknak szebb legyen. Közösen akartuk. Közösen Vele és így volt igazán kerek egész az utazás. Ez a minden lélegzetben boldog: önmagunkhoz, testvéreinkhez és a Lélekhez való Közös utazás.” Nagy Norbert

Kövess minket máshol is