Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

Egyházköri híreink

Az elmúlt időszakban számos helyen köritalálkozó, illetve egyletlátogató körutak zajlottak. A köri képviselők mindenről is beszámoltak:

Küküllő

2019. február 8-10. között kezdetét vette a Küküllő köri körút. Programként először egy rejtvénnyel indítottunk, amit jétékok követtek és bemutattuk az évi ODFIE-s programokat, rendezvényeket. E három nap alatt 7 egyletet látogatott meg a 9 fős csapatunk, amelyek közül Désfalva volt az első állomás, ahol a désfalvu egylet 13 tagja fogadott érkezésünkkor. Elmondásuk szerint általában minden héten tartanak egyletet, ez pedig meglátszott abban, hogy higyan teljesítették a közös feladatokat. A szállásunk a désfalvi papilakon volt, ahonnan másnap ellátogattunk Szőkefalvára, ahol 4 egyletes fogadott, illetve a tiszteletesasszony. Egyletezni ritkán szoktak, viszont a játékokban jül teljesítettek, mivel gyorsan ráhangolódtak az együttműködésre. Utunkat folytatva ezúttal Küküllődombóra látogattunk el, ahol egy 13 fős lelkes csoport fogadott, egy jó hangulatú estét zártunk. Másnap elsőként a dicsőszentmártoni egyletet látogattuk meg, utolsóként Magyarsárosra látogattunk el, ahol 7 személy fogadott. Egy nagyon sikeres körutat zártunk, köszönjük a fiataloknak, hogy fogadták csapatunkat.

Pataki Bandi Izabella és Molnár Sári

51991378 258643001715520 7075593745508335616 n

Székelyudvarhely

Az Udvarhelyköri találkozó február 8 és 10-e között zajlott Gyepesben, ahol a határtalan jókedv jellemezte a hétvégénket. A pénteki napot kötetlen tevékenységekkel kezdtük: játszottunk ismerkedős játékokat, tapsolós játékot, én székemet, kacsintóst; a felsoroltak alatt megjött mindenkinek a kedve, elkezdtek kialakulni a kisebb baráti társaságok, de törekedtünk a közös programokra, hogy ne történjen klikkesedés. Ezután megnéztünk egy filmet, majd Antonya Ilus éjféli áhítatával zártuk az estét. A szombati nap egy előadással kezdődött: Andorkó Attila tiszteletes úr mutatta be az elsősegélynyújtás fortélyait, ezt követte Antonya Ilus előadása az emberkereskedelemről, látszólag mindenki érdeklődését felkeltette. A nap záróelőadása Szabó Attila „Isten nem lustálkodni teremtette az embert” prezentációja volt, aminek témája a címből is következtethető: a sport, főként futás és hegymászás. Az estet egy hangulatos, sok nevetéssel teli éneklős játékkal zártuk. Összességében véleményünk szerint egy szűk körű, épp ezért jól sikerült rendezvény volt.

Január 4-5. között zajlott az Udvarhelyi egyházkörben az egyletes körút, ahol hét egyletet látogattunk meg. Első nap (pénteken) ellátogattunk az udvarhelyi egylethez, a SZIJUK-hoz ahol 14-en fogadtak bennünket. Következő megállónk a gyergyószentmiklósi egylet volt, ahol bár csak néhány egyletes jött el, mégis nagyon jó volt a hangulat. Este az almásiakkal egyleteztünk. Jópár konfirmandus is eljött élete első egyletére, megtudhatták, mi is az ODFIE és egy jót játszottak velünk. A körutas csapattal Almáson töltöttük az éjszakát, másnap reggel innen indultunk tovább. Első megállónk a homoródszentpáli egylet volt, ahol a 8 egyletes nagy szeretettel várt bennünket. A SZIA (Szentpéteri Ifjúsági Alakulat) következett, körülbelül 10 fiatal volt jelen, nagyon kedvesen fogadtak, akárcsak a többi egyletnél, még egy kis tacskó kutyus is csatlakozott hozzánk, aki a következő egylethez is elkísérte körutas csapatunkat: Városfalvára. A jelenlévő négy helybéli egyletessel játszottunk, beszélgettünk, majd elindultunk az utolsó megállóhoz, Oklándra. Itt volt a legtöbb fiatal, sokan most látogattak el először egyletre és mindenki jól érezte magát. Mindegyik egyletnél körülbelül másfél órát töltöttünk, különböző szórakoztató játékokat játszottunk, ismertettük a 2019 évi programokat és tanácsot adtunk, hogyan működhetne jobban az adott egylet.

Szabó Zsuzsanna és Vetési Eszter

52536858 425994314814902 6183374668414582784 n

Maros

Január 7-én, hétfő este startolt el az idei évben az első köri rendezvényünk, a köri találkozó. Összesen 28 fiatal gyűlt össze a marosvásárhelyi Bolyai-téri Unitárius Egyházközségnél, hogy közösen valami változást hozzanak saját és társaik életébe. Idei témánk a “Forr/a/dalom” volt, mely kapcsán beszélgettünk a személyes forradalmainkról, az egyletes életben dúló forradalmakról valamit a nagy, világmegrengető eseményekről is. Hétfő délután 5 órakkor érkeztek a résztvevők a helyszínre. Találkoztunk Szabédiakkal, Székelykáliakkal, Csíkfalvaiakkal és Vásárhelyiekkel is. Rövid elrendezkedés után, megnyitóval és egy pár szabály letisztázásával kezdtük meg rendezvényünket. Egy pár ismerkedős és összerázó játék után, az ügyes fiatalok pizzát ehettek vacsorára. Este választható programok voltak. Reggel, egy kis reggeli és egy jó kis energizáló után, neki is vágtunk a javának. Egy érdekes bemutatót hallhattunk a RedBullPilvaker mozgalomról, amiből a fiatalok megláthatták mire is vagyunk képesek, ha összefogunk. Egy rövid szünet után egyletes célokat és köri célokat kerestünk, melyeknek elérésén minden egylet, mai napig szorgosan dolgozik. A forradalom szót kiscsoportokban beszéltük meg, és a fiataloktól azt is megtudtuk melyek a mindennapi forradalmaink, és mivel verhetjük le őket. Egy kiadós ebéd után, forradalmárok vetélkedőjébe kezdtünk, ahol a csapatok kreativitási, ügyességi, dalfelismerő és általános műveltségi versenyekben mérték össze erejüket. Mindegyik csapat bizonyította ügyességét, és alapvetően nagyon jól szórakoztunk. Vacsora után színre lépett a béke, egy kicsit elcsendesültünk, egy kicsit megpihentettük lelkünket. Másnap, reggeli után, lezártuk rendezvényünket, és megköszöntük a résztvevőknek a részvételt. Úgy gondoljuk, egy sikeres rendezvényt tudhattunk magunk mögött, melyben nagyon sokat tanultunk mi szervezők, és remélem a résztvevők is. Világot megmentő forradalmat talán nem indítottunk, de mindannyian valamennyire változtattunk magunkon, viszonyulásunkon a világhoz.

2019-ben újra felkerekedett kis csapatunk, hogy meglátogassuk Maros-kör egyházközségeit, működő illetve nem működő egyleteit. Körútunk célja, az egyletek helyzeteinek felmérése valamint egyletek beindítása volt. A meglátogatott egyleteknél játszottunk, beszélgettünk, és megrajzoltuk Maros-kör “logóját” egy nagy csillagba. Nyereményjátékot hirdettünk, amellyel próbáltuk egyletezésre buzdítani a fiatalokat. Programot terveztettünk, és akik ezt betartják, valamint rendszeresen képet küldenek, nyereményben részesülnek. Körútunkat péntek este kezdtük, Marosvásárhelyen, ahol MadFIE tagjai jókedvvel és érdeklődéssel fogadtak. Megtudtuk, hogy a Vásárhelyiek rendszeresen találkoznak, és bár vannak kisebb problémák, ez nem gátolja meg őket az egyletezésben. Szombat reggelt Szabédon kezdtük, majd s székelykáli fiatalokat látogattuk meg, akik a már megszokott vidámságukkal fogadtak. Székelykál után Csíkfalva következett, körútunkat Magyarzsákodon zártuk, ahol 4 fiatal fogadott. Alapvetően egy derűs és hasznos körutat tudhatunk magunk mögött. Sikerült (újra és először) megismerkednünk a körrel és levonnunk a következtetéseket. Ez úton is köszönönjük azoknak, akik velünk utaztak és köszönjük, hogy közösen gyújtottuk meg újra az egyletes tüzeket.

Kondert Zsuzsanna és Győrffy Lóránd

52332995 2082545032037895 7567630224049831936 n

Székelykeresztúr

A székelykeresztúri egyházkörben február 15-17 között került megszervezésre a körút, amelynek során 9 egylethez látogattunk el, egy 7 fős csapattal. Mindegyik egyletnél másfél órát töltöttünk, mindenhol egy bemutatkozós játékkal kezdtünk. Amikor már ismertük egymást az egyleteseknek lehetőségük volt több dolgot megtudni a körutas csapatról és az ODFIE-ről. Ehhez egy internetes alkalmazást használtunk, amit Kahoot-nak hívnak. Ezután újabb játékok következtek, végül bemutattuk az ODFIE-s rendezvényeket és a legtöbb helyen nagy érdeklődést mutattak az egyleteseket a rendezvények iránt. Első nap a székelykeresztúri egyletet látogattuk meg, itt egy népes társaság fogadott, pontosan 13 egyletes. A második nap Korondon kezdtünk, ahol 8-an fogadtak, voltak már tapasztalt egyletesek, akik már sok rendezvényen vettek részt. Ezután Firtosváraljára mentünk látogatóba, ahol 5-ön voltak és mind friss egyletesek. Itt figyelembe vettük, hogy még nem vettek részt országos rendezvényen és többet beszéltünk az eseményeinkről. A harmadik megállónk ezen a napon Kobátfalva volt, ahol heten vártak bennünket. Itt nagyon könnyen ment az ismerkedés és minden játékot nagyon nagy lelkesedéssel játszottak. A következő a szentábrahámi egylet volt, az egyletesek itt voltak a legközvetlenebbek és a legfelszabadultabbak. A napunk utolsó állomása Kissolymos volt, ahol ötön fogadtak. Annak ellenére, hogy ekkor már nagyon késő volt, valahogy mégis lendülettel élveztük a játékokat és gyorsan elrepült az idő. A harmadik nap a bencédi egylethez mentünk először, ahol négy egyletes fogadott, ahol a játékoknak köszönhetően hamar eltelt az idő. A nap második megállója Gagy volt, itt a négy egyletes mellett a tiszteletes úr is részt vett a körutas csapat fogadásában. Örömmel láttuk, hogy hosszú idő után először a gagyi egylet is fogadta a körutas csapatot. A körutunk utolsó helyszíne Kadács volt, ahol négy kedves és barátságos személy fogadott. Számunkra nagyon jó élmény volt a körút, öröm volt megismerkedni a sok új egyletessel.

Vajda Richard Domokos és Egyedfi Tamás

52700582 1201653756659653 4344762085972901888 n

Kövess minket máshol is