Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

Az ODFIE évzáró gálájáról

Az erdélyi unitárius ifjúság és más felekezetű, szabadelvűen vallásos fiatalok szervezeteként működő Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) 2018. december 14–én, Kolozsváron szervezte meg évzáró gáláját.

A rendezvényen az ODFIE választmánya, munkatársai és más meghívottak vettek részt. A több mint 170 személy bepillantást nyerhetett a szervezet életébe. A gála első mozzanataként a Közös utakon zenés ifjúsági istentiszteletre került sor egyletes teológiai- és világi egyetemi hallgatók vezetésével.

Az istentiszteletet köszöntőbeszédek követték, elsőként Bálint-Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke beszélt, őt követte Popa Ilona az ODFIE elnöke.

Rövid kisfilm segítségével haladtunk végig a 2018–as év fontosabb eseményein:

Zúg március (Géberjén, Budapest), Közös utakon (Budapest), Vezetőképző (Recsenyéd), OMNIUM – II ODFIE Olimpia (Tusnádfürdő), Mamut körút (Erdély-szerte), Közös utakon májusi kiadás (Kövend, Magyarzsákod, Betlenszentmiklós, Kálnok, Kadács, Homoródkarácsonyfalva), Választmányi ülés (Jobbágyfalva, Kolozsvár), 42. Unitárius Ifjúsági Konferencia (Jobbágyfalva, Tündér Ilona völgye), SegédKezek – közösen a Gondviselés Segélyszervezettel (Nyárád mente), II. ODFIE Összművészeti találkozó – ARTZ (Kissolymos), Küldöttgyűlés (Recsenyéd), Dévai Emlékzarándoklat – közösen a Magyar Unitárius Egyházzal (Déva), Köri képviselők képzése (Szind), Egyetemisták találkozója (Szind), Közös utakon novemberi kiadás (Barót, Székelyudvarhely, Kobátfalva, Marosvásárhely, Magyarsáros, Kolozsvár), stb.

Olyan rendezvények is említésre kerültek, melyeken az ODFIE társszervezőként vett részt, vagy testületileg képviseltette magát: Dinamit! (Marosvásárhely), Bálványosi nyári szabadegyetem és diáktábor – Tusványos (Tusnádfürdő), Szejkefürdői találkozó (Szejkefürdő), MIT tábor (Horpács), Magyar Ifjúsági Konferencia (Párkány, Nyíregyháza), valamint a jubileumi év kapcsán szervezett rendezvényeken. Összegezve 2018-ban 63 rendezvényről beszélhetünk: 23 országos rendezvény, 10 köri rendezvény (köri találkozó illetve körút), 18 partnerségben szervezett rendezvény és 12 képviselet.

Megemlítésre került az Év egylete vetélkedő, melynek díjazottja idén a Szentábrahámi Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (SzáDFIE) volt.

A gála keretén belül kerültek átadásra az ODFIE medálok. Az ODFIE medál az a kitüntetés, amelyet az elnökség ítél meg azoknak a személyeknek, akik legalább 5 éve aktívan tevékenykednek egyletes körökben, vagy jelentős hozzájárulásuk volt az egyletes élethez. Idén a támogatásokért és segítségért köszönetképpen külön oklevélben részesült Nagy Zsolt, a recsenyédi Nagy Homoród panzió tulajdonosa.

A díjak átadása után az ArtZ – ODFIE Összművészeti találkozó színjátszó kategóriájának győztes darabját láthatták a meghívottak, a kökösi egyletesek előadásában Értékes vagy! címmel.

Zárómozzanatként Magyari Zita, az ODFIE alelnöke hivatalosan is lezárta a Vallásszabadság 450 ünnepi évet. Az est közös vacsorával és ünnepléssel zárult a Bükki Kerék Csárdában.

Az ODFIE-gála az ifjúsági egylet éves működését kívánta a nyilvánosság elé tárni. Ünnepélyes keretek között köszöntük meg munkatársaink kitartó segítségét. Az Egylet tagjai és rokonszenvezői, valamint az érdeklődők bepillantást nyerhettek az elmúlt év tevékenységébe. Ez alkalommal köszönetet mondunk támogatóinknak és mindazoknak, akik segítettek terveink megvalósításában.

A rendezvényt támogatta a Bükki Kerék Csárda, a Bethlen Gábor Alap és az Emberi Erőforrások Minisztériuma.

Isten áldása legyen az est kivitelezőin és résztvevőin egyaránt!                                                                                                     

Kolozsvár, 2018. december 17.,
Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet Elnöksége

Kövess minket máshol is