Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

Tájékoztatás az ODFIE küldöttgyűléséről

2018. szeptember 21-23. között Recsenyéden tartottuk a 2018. évi küldöttgyűlésünket, amely a szervezet legfontosabb döntéshozó testülete. Lentebb a küldöttgyűlés munkáival kapcsolatosan megfogalmazott közlemény olvasható. 

A küldöttgyűlés tagjai: a Választmány (5 elnökségi taggal és 12 egyházköri képviselővel), a működő fiókegyletek két-két képviselője, továbbá a jelenleg nem működő ifjúsági egyletek egy-egy küldötte. A küldöttgyűlésen tanácskozási joggal részt vettek az Ügyvezető Testület tagjai is. Összesen 56 fő volt jelen.

A küldöttgyűlés péntek este egyházkörönként két-két képviselőt választott. A választás eredménye a következőképpen alakult:

 • Kolozs-tordai egyházkörJózsa Eszter (Torda) és Lukács Jenő (Torda)
 • Marosi egyházkörKondert Zsuzsanna (Marosvásárhely) és Győrffy Lóránd (Marosvásárhely)
 • Küküllői egyházkörPataki Bandi Izabella (Magyarsáros) és Molnár Sára (Désfalva)
 • Székelykeresztúri egyházkörVajda Richárd (Székelykeresztúr) és Egyedfi Tamás (Székelykeresztúr)
 • Székelyudvarhelyi egyházkörSzabó Zsuzsa (Homoródalmás) és Vetési Eszter  (Székelyudvarhely)
 • Háromszék-Felsőfehéri egyházkörIlkei Árpád (Vargyas) és Farkas Andrea (Székelyszáldobos)

A Recsenyéden zajlott küldöttgyűlés legfontosabb napirendi pontjai közé sorolhatók az ODFIE elmúlt évi működésének számbavétele, értékelése; valamint a jövő évi tervek, stratégia megvitatása. Az ülés gerincét a bel-kapcsolatok értékelése (a helyi ifjúsági egyletek tevékenységének elősegítése) képezte, hiszen a szervezeti élet alapját képező fiókegyletek működésének hiányában minden más tevékenység elveszti értelmét. Az elnökség és a szakosztályvezetők beszámolójából egyaránt kicsengett, hogy a különböző társadalmi változásoknak köszönhetően egyre több energia befektetése szükséges ahhoz, hogy a fiatalok érdeklődését felkeltsük az egyletezés iránt.

A küldöttgyűlés megválasztotta az ODFIE szakosztályvezetőit is, akik a következők:

 • Belkapcsolatos szakosztályvezetőKendi Ágnes (Magyarsáros)
 • Sport szakosztályvezetőkRavasz Levente (Korond) és Szabó Balázs (Homoródalmás)
 • Műszaki eszköztár gondnokaKarácsonyi József Lehel (Marosvásárhely) 
 • Autók gondnokaSorbán Előd (Homoródalmás)
 • Ügyviteli és gazdasági szakosztályvezetőSzekeres Rita (Gyergyóalfalu)
 • Kreatív szakosztályvezető: Horváth Réka (Brassó)
 • Média szakosztályvezető: Szabó Bence (Homoródalmás)

A küldöttgyűlés határozata értelmében az ODFIE elnöksége a következőképpen épül fel:

Elnök: Popa Ilona (Magyarsáros)

Alelnökök: Andrási Botond (Székelykeresztúr), Barothi Brigitta (Nagyajta), Magyari Zita (Szentháromság) és Szabó Bence (Homoródalmás).

Az elmúlt egyletes évet sikeresnek minősítette a küldöttgyűlés, tartalmas, minőségi rendezvényekbe gazdag évet tud maga mögött az ODFIE. Bizakodva tekint a jövő felé, és olyan, fiatalokat tömörítő szervezet kíván lenni, amelyre a szellemiség, a vallásosság és a kultúra ápolása mellett a barátság, a jókedv és a segítőkészség jellemző.

A küldöttgyűlés támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Bethlen Gábor Alap volt.

Kolozsvár, 2018. szeptember 24. 

Kövess minket máshol is