Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

Tájékoztatás az ODFIE küldöttgyűléseiről

Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet 2017. október 20-22. között Székelykeresztúron tartotta a 2017. évi küldöttgyűlését. 

A szervezet legfőbb döntéshozó testületének tagjai: a Választmány (5 elnökségi taggal és 12 egyházköri képviselővel), a működő fiókegyletek két-két képviselője, továbbá a jelenleg nem működő ifjúsági egyletek egy-egy küldötte. A küldöttgyűlésen tanácskozási joggal részt vettek az Ügyvezető Testület tagjai is. Összesen 71 fő volt jelen.

Az országos küldöttgyűlést megelőzően 2017. október 6-8. között egyházköri küldöttgyűlésekre került sor, ahol az adott egyházkör képviselőinek beszámolója majd az új képviselők megválasztása zajlott, akik az ODFIE Választmányának tagjai jövő év szeptemberéig.

Egyházköri képviselők:

Kolozs-tordai egyházkörJózsa Eszter (Torda) és Novák Attila (Torda)

Marosi egyházkörVass Koppány (Szabéd) és Győrffy Lóránd (Marosvásárhely)

Küküllői egyházkörSzikszai Krisztina (Magyarsáros) és Udvari Szidónia (Magyarsáros)

Székelykeresztúri egyházkörLőrinczi Zsófia (Szentábrahám) és Vass Zoltán (Székelykeresztúr)

Székelyudvarhelyi egyházkörBartha Anita (Oklánd) és Mihály Bíborka (Homoródalmás)

Háromszék-Felsőfehéri egyházkörSándor Hunor (Felsőrákos) és Demeter Ágnes (Barót)

A Székelykeresztúron zajlott országos küldöttgyűlés legfontosabb napirendi pontjai közé sorolhatók az ODFIE elmúlt évi működésének számbavétele, értékelése; valamint a jövő évi tervek, stratégia megvitatása. Az ülés gerincét a bel-kapcsolatok értékelése (a helyi ifjúsági egyletek tevékenységének elősegítése) képezte, hiszen a szervezeti élet alapját képező fiókegyletek működésének hiányában minden más tevékenység elveszti értelmét. Az elnökség és a szakosztályvezetők beszámolójából egyaránt kicsengett, hogy a különböző társadalmi változásoknak köszönhetően egyre több energia befektetése szükséges ahhoz, hogy a fiatalok érdeklődését felkeltsük az egyletezés iránt.

A küldöttgyűlés megválasztotta az ODFIE szakosztályvezetőit is, akik a következők:

Belkapcsolatos szakosztályvezetőkCsibi Kriszta Zsuzsanna (Marosvásárhely), Andrási Botond (Székelykeresztúr)

Sport szakosztályvezetőNagy Vanda (Székelyudvarhely)

Műszaki eszköztár gondnokaDezső Szabolcs Levente (Kolozsvár) 

Autók gondnokaLurtz Zsolt (Sepsiszentgyörgy)

Ügyviteli és gazdasági szakosztályvezetőSzabó Bence (Homoródalmás)

A küldöttgyűlés határozata értelmében az ODFIE elnöksége a következőképpen épül fel:

ElnökPopa Ilona (Magyarsáros)

AlelnökökMagyari Zita (Szentháromság), Barothi Brigitta (Nagyajta), Elekes Zsolt (Brassó)

Az ODFIE a jövőben is olyan, fiatalokat tömörítő szervezet kíván lenni, amelyre a szellemiség, a vallásosság és a kultúra ápolása mellett a barátság, a jókedv és a segítőkészség jellemző.

A küldöttgyűlés támogatója a Bethlen Gábor Alap volt.

Kövess minket máshol is