Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

Tájékoztatás az ODFIE 2016. évi küldöttgyűléséről

 2016. szeptember 16-17–én Székelykeresztúron ülésezett az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) Küldöttgyűlése.

A szervezet legfőbb döntéshozó testületének tagjai: a Választmány (4 elnökségi taggal és 12 egyházköri képviselővel), a működő fiókegyletek két-két képviselője, továbbá a jelenleg nem működő ifjúsági egyletek egy-egy küldötte. A küldöttgyűlésen tanácskozási joggal részt vettek az Ügyvezető Testület tagjai is. Összesen 77 fő volt jelen.

A legfontosabb napirendi pontok közé sorolható: az ODFIE elmúlt évi működésének számbavétele, értékelése, egyházköri képviselők és az új elnökség megválasztása, valamint a jövő évi tervek, stratégia megvitatása.

Az ülés gerincét a belkapcsolatok értékelése (a helyi ifjúsági egyletek tevékenységének elősegítése) képezte, hiszen a szervezeti élet alapját képező fiókegyletek működésének hiányában minden más tevékenység elveszti értelmét. Az elnökség és az egyházköri képviselők beszámolójából egyaránt kicsengett, hogy a különböző társadalmi változásoknak köszönhetően egyre több energia befektetése szükséges ahhoz, hogy a fiatalok érdeklődését felkeltsük az egyletezés iránt.

A küldöttek megválasztották az ODFIE Választmányának tagjait a következő évre:

Egyházköri képviselők:

Kolozs-tordai egyházkör: Nagy Zsuzsa (Kolozsvár), Dezső Szabolcs (Kolozsvár)

Marosi egyházkör: Csibi Kriszta (Marosvásárhely), Jenei Áron (Szabéd)

Küküllői egyházkör: Szikszai Krisztina (Magyarsáros), Udvari Izolda (Magyarsáros)

Székelykeresztúri egyházkör: Osváth Gyopár (Székelykeresztúr), Lőrinczi Zsófia (Szentábrahám)

 Székelyudvarhelyi egyházkör: Jánosi Borbála (Székelyudvarhely), Mihály Bíborka (Homoródalmás)

Háromszék-felsőfehéri egyházkör: Demeter Ágnes (Barót), Sándor Hunor (Felsőrákos)

A Küldöttgyűlésen új elnökség (egy elnök, egy főtitkár és három alelnök) megválasztására is sor került. Az elnöki tisztséget Fülöp Júlia, a főtitkárit Popa Ilona, a alelnökökét Barothi Brigitta, Elekes Zsolt és Magyari Zita tölti be.

Az ODFIE a jövőben is olyan, fiatalokat tömörítő szervezet kíván lenni, amelyre a szellemiség, a vallásosság és a kultúra ápolása mellett a barátság, a jókedv és a segítőkészség jellemző.

A küldöttgyűlés támogatója a Bethlen Gábor Alap volt.

Kövess minket máshol is