Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

A 40. Unitárius Ifjúsági Konferencia zárónyilatkozata

A magyar unitárius ifjúság és más felekezetű, szabadelvűen vallásos fiatalok szervezeteként működő Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) 2016. július 8-10. között Kissolymosban szervezte meg a XL. Unitárius Ifjúsági Konferenciát.

A rendezvényen az ODFIE helyi egyleteinek képviseletében, illetve a központi szervező csapat tagjaiként 200fiatal vett részt. A konferencia a következő programrészekből állt: istentiszteletek, áhítatok, előadások, valamint szórakoztató programrészek. A konferencia záró mozzanataként kopjafát avattunk, és megünnepeltük a jubileumi 40. évet, azaz a konferencia születésnapját.

A konferencia munkálatainak összegzéseként az alábbi nyilatkozatot tesszük közzé.

Az 1928–1939 között, majd az 1991 óta évente megszervezett unitárius ifjúsági konferenciák elsősorban egy-egy megadott téma feldolgozását célozzák, többnyire olyan területekről, amelyek az ifjúság életében fontos szereppel bírnak. Az idei rendezvény az 1928-as Unitárius Ifjúsági Konferenciát idézte fel részletekben, úgy előadásokban, mint a hangulat szintjén.

A rendezvény megnyitóján Szabó László szindi unitárius lelkész tartott ifjúsági istentiszteletet, ezt követte egy előadás VisszatekintŐK címmel, melyen az egykori ODFIE vezetői szólaltak meg, visszaidézve a régi konferenciák történeteit. Ezt tábortüzes gitárest követte, majd éjszakai áhítatra került sor, melyet Fülöp Júlia, az ODFIE elnöke tartott.

A szombati nap egy előadással kezdődött, Mitől kezd el egy közösség működni? A hálózati kapcsolatok sajátosságai címmel, melynek előadója Dr.Kádár Magor egyetemi docens volt. Ezt követte két párhuzamos előadás, melyeknek keretein belül Lukács Csaba (Budapest)  A külföldi munkavállalás veszélyeiről  beszélt a fiataloknak. Ezzel párhuzamosan Dr. Ferenczi Enikő Párkapcsolati iránytű című előadásában mesélt a fiataloknak arról, hogy egy párkapcsolatban hogyan kell udvarolni, illetve hasznos tanácsokkal látta el a résztvevőket e témát illetően.

Szombat délután választható szabadidős tevékenységekre került sor, majd ezt követően Rácz Norbert kolozsvári unitárius lelkész mutatta be az egyház és az ifjúság kapcsolatának szerepét, a Mit vár tőlem az Unitárius Egyház? című előadásával.

A vasárnap délelőtti záró istentiszteletet Biró Attila árkosi unitárius lelkész tartotta. Ezt követően a rendezvény emlékére kopjafaavatásra került sor, amelyen Szabó Zsolt (Homoródalmás) teológiai hallgató tartott alkalmi egyházi beszédet. Délután vetélkedőn tettük próbára az egyletes fiatalok kreativitását, és tudását. Ezt követően sporttevékenységek zajlottak: a résztvevők fociban mérték össze talpraesettségüket, a lányoknak pedig a vizescsúszda biztosított szórakozási lehetőséget. Este a szülinapos rendezvény jelképes megünneplésére került sor, eredményhirdetéssel és az emléklapok kiosztásával társítva. A rendezvény bállal zárult.

További részletek a konferencia.odfie.hu honlapon találhatóak.

A konferencia fő támogatói a Magyar Unitárius Egyház, a magyarországi Bethlen Gábor Alap és Nemzeti Együttműködési Alap, a SNGN Romgaz SA,  a Communitas Alapítvány, a Hargita Megye Tanácsa, valamint a Kissolymosi Unitárius Egyházközség, és a Kissolymosi Önkormányzati Hivatal.

Isten áldása legyen a konferencia résztvevőin, támogatóin és kivitelezőin egyaránt!    

Kissolymos, 2016. július 11.
Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet Elnöksége

Kövess minket máshol is