Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

XVIII. Dávid Ferenc emlékzarándoklat Déván

 A Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet és a Magyar Unitárius Egyház 2015. november 7-én közösen szervezte meg a Dávid Ferenc emlékzarándoklat tizennyolcadik kiírását. Lentebb olvasható a rendezvény kapcsán kibocsájtott közlemény. Az emlékünnepségről készített műsor IDE kattintva tekinthető meg újra.

A különböző erdélyi és magyarországi településekről szombat délután közel ezer zarándok érkezett Dévára. A hegy lábánál történt gyülekezés után a zarándokcsoportok felvonultak a dévai várba, ahol 1579 novemberében Dávid Ferenc unitárius egyházalapító püspök vértanúságot szenvedett.

A várbeli ünnepség alkalmi istentisztelettel kezdődött, amelyet Kászoni Kövendi József püspöki helynök, budapesti, Székely Kinga Réka homoródszentpéteri, Buzogány-Csoma István szentivánlaborfalvi és kézdivásárhelyi, Jobbágy Júlia kolozsvári lelkészek közösen tartottak. Ünnepi beszédükben olyan értékekre irányították a figyelmet, amelyek évszázadok óta a magyar unitárius közösség megtartó erői.

Az istentiszteletet követő köszöntő beszédek sorát Bálint Benczédi Ferenc püspök nyitotta meg. Őt követte a dévai ön kormányzat képviseletében Surgent Marius alpolgármester, majd Emilie Bogis Barót testvérgyülekezetének, a New Jersey állambeki Summit-i Unitárius Univerzalista Egyházközség lelkésze üdvözölte a zarándokokat.

A köszöntések sorát Koppándi-Benczédi Zoltán, a Délnyugat-Erdélyi Unitárius Szórványegyházközség lelkésze zárta.  

Az üdvözlő beszédeket követően a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karának hallgatói alkalmi várjátékot mutattak be, majd fáklya- és gyertyagyújtás közben a résztvevők koszorúkat és virágokat helyeztek el Dávid Ferenc emlékcellájában. A koszorúzás ideje alatt Sorbán Enikő énekvezér népdalokat énekelt, és Kovács Tamás székelyudvarhelyi egyletes ifjú furulyán játszott.

A zarándoklat egyik színfoltja a szervezők által meghirdetett gyermek-rajzpályázat eredményhirdetése volt. Az Amikor az én családom imádkoziktematikájú pályázati kiírásra Kárpát-medence különböző településeiről 270 pályamunka érkezett, amelyeket a zarándokok a várban tekinthettek meg. Az eredményhirdetésre a dévai sportkollégiumban került sor gyerekek és ifjak részvételével.

Eközben a felnőtt zarándokok a dévai unitárius imaházban zárták a rendezvényt, ahol betekintést nyerhettek a szórványegyházközség életébe, valamint a Fókusz amatőr fotócsoport „Épített örökségünk” címűfényképkiállítását tekinthették meg.  

            Isten áldása legyen az áldozatvállaló egyházalapítók alkotásán és a rájuk emlékező, mindenkori zarándokok életén!

Kolozsvár, 2015. november 9.                      

A Magyar Unitárius Egyház Főhatósági Hivatala és

  az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet Elnöksége

Kövess minket máshol is