Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet

Tájékoztatás az ODFIE küldöttgyűléséről

 2015. szeptember 19–20-án, Székelyudvarhelyen ülésezett az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) küldöttgyűlése

A szervezet legfőbb döntéshozó testületének tagjai: a Választmány (4 elnökségi taggal és 12 egyházköri képviselővel), a működő fiókegyletek két-két képviselője, továbbá a jelenleg nem működő ifjúsági egyletek egy-egy küldötte. A küldöttgyűlésen tanácskozási joggal részt vettek az Ügyvezető Testület tagjai is. Összesen 61 fő volt jelen.

A legfontosabb napirendi pontok közé sorolható: az ODFIE elmúlt évi működésének számbavétele, értékelése, egyházköri képviselők és az elnökségben megüresedett alelnöki tisztségek betöltése, megválasztása, valamint a jövő évi tervek, stratégia megvitatása.

Az ülés gerincét a belkapcsolatok értékelése (a helyi ifjúsági egyletek tevékenységének elősegítése) képezte, hiszen a szervezeti élet alapját képező fiókegyletek működésének hiányában minden más tevékenység elveszti értelmét. Az elnökség és az egyházköri képviselők beszámolójából egyaránt kicsengett, hogy a különböző társadalmi változásoknak köszönhetően egyre több energia befektetése szükséges ahhoz, hogy a fiatalok érdeklődését felkeltsük az egyletezés iránt.

A küldöttek megválasztották az ODFIE Választmányának tagjait a következő évre:

Egyházköri képviselők:

Kolozs-tordai egyházkör: Mátyás Réka (Kolozsvár), Mátyás Brigitta (Kolozsvár)

Marosi egyházkör: Jenei Áron (Szabéd), Radu Mátyás (Szentháromság)

Küküllői egyházkör: Márkos Andor (Küküllődombó), Mátyás Áron (Magyarsáros)

Székelykeresztúri egyházkör: Pap Hajnalka (Bencéd), Andrási Botond (Székelykeresztúr)

Székelyudvarhelyi egyházkör: Jánosi Borbála (Székelyudvarhely), Szabó Bence (Homoródalmás)

Háromszék-felsőfehéri egyházkör: Kisgyörgy Imre (Bölön), Kökösi Gabriella (Brassó)

Az elnökségben megürült két alelnöki pozíciótó betöltsésre Barothi Brigittát és Szombatfalvi Csongort választották a küldöttek.

Az ODFIE a jövőben is olyan, fiatalokat tömörítő szervezet kíván lenni, amelyre a szellemiség, a vallásosság és a kultúra ápolása mellett a barátság, a jókedv és a segítőkészség jellemző.

A küldöttgyűlés támogatója a Bethlen Gábor Alap volt.

Kövess minket máshol is