Az ODFIE az unitárius ifjúságot kívánja szervezett egységbe tömöríteni, azzal a céllal, hogy segítse őket vallásosságuk megélésében, irányítsa értékteremtő munkájukat, képviselje őket a társadalomban,  lehetőséget  teremtsen  egészséges  lelki,  szellemi,  művelődési, nevelési, szociális, környezetvédelmi, sport- és más szabadidős tevékenységekre. Tagjai lehetnek nem unitárius fiatalok is, akik célkitűzéseit elfogadják és alapelveivel egyetértenek.

 

Az ODFIE elkötelezettje a hagyományos unitárius világnézetből fakadó értékeknek (vallási szabadelvűség,  lelkiismereti szabadság, türelem, a másság iránti nyitottság,  társadalmi felelősségvállalás,  ember-  és  népszolgálat  stb.). Ezek ápolásával az unitárius közösségfejlesztését és a magyar nemzet erősítését, valamint a társadalom fejlődését kívánja szolgálni.

 

Az ODFIE feladatköre:

  • Vallásos, lelki, szellemi, közművelődési, nevelési, szociális, környezetvédelmi, sport-és  más  szabadidős  tevékenységek  (összejövetelek,  rendezvények,  programok, képzések,  népfőiskolai  tanfolyamok,  segélyezések  stb.)  szervezése  a  tagok  és  az érdeklődők számára.
  • A tagság  vallási  és  nemzeti hagyományainak ápolása, a szórványban élő ifjúságközösségi azonosságtudatának erősítése.
  • Az  ODFIE  értékeit  és  működését  ismertető, céljait szolgáló kiadói  tevékenység folytatása.
  • Ifjúsági és más jellegű szervezetekkel való kapcsolatok létrehozása  és  ápolása a Kárpát-medencében és világszerte.
  • A különböző vallási  felekezetek és nemzetek közti  közeledés érdekében az egymás másságának  megismerésén és kölcsönös tiszteletén alapuló együttműködések szorgalmazása.
  • Az ODFIE céljainak és a tagság érdekeinek képviselete a társadalomban; állásfoglalás az ODFIE küldetését és tagságát lényegesen érintő egyházi, közéleti és társadalmi kérdésekben.