JÁTÉKOSKÖNYV: 25 lej

2010 végén jelent meg az Országos Dávid FerencIfjúsági Egylet kiadásában a Játékoskönyv másodikkötete (az első 1999-ben látott napvilágot). Az új kiadvány megszületését – a szellemi munkásokon túl – a Nemzeti Civil Alapprogram és a GaraboncziásEgyesület, valamint az Erdélyi Unitárius Egyház ámogatta.

A könyv kilenc fejezetben a játékok szociálpszichológiai, pedagógiai, korcsoporti, világnézeti, helyigényi célzata szerint csoportosítva közöl majd’ 550 társasjátékot, amelyek nem speciálisan tárgyigényesek; vagyis társasjátékon csoportjátékokat, ne pedig táblás játékokat értsünk!

A fejezetek sorát az ismerkedési játékok nyitják. Már itt feltűnik, hogy a játékok fejezetszerű csoportosítása mennyire „átjárható”, hiszen az ismerkedési játékok túlnyomó része verbális, következésképpen kiválóan beleférne a második, Jelezz, beszélj! című fejezetbe, amely kommunikációs játékokat ajánl.

Úgy tűnik, az ismerkedési játékok sorában leginkább a csoportkohézió a megkívánt cél, a mozgás-játékok, imitációk is mind a közösségalkotást szolgálják. A kommunikációs játékok között feltűnően sok a magas elvonatkoztatási szintű nyelvi csoportjáték,

illetve a mímelős-mutogatós játék, számos változatban. De remekül megfér itt a „vitatan” is: az érvelésre, kulturált és rendezett vitára való felkészítés.

A harmadik rész kifejezetten szó- és nyelvi játékokat tartalmaz, amelyek fonetikai, szótani, szintaktikai, szövegtani, jelentéstani érdekkel igyekeznek a játszók nyelvhasználati talpraesettségét fejleszteni.

A bizalom- és empátiafejlesztő, kifejezetten gyermekeknek szánt mozgásjátékokat a Bízz magadban és társaidban! főcím alá gyűjtötték a szerkesztők.

A cím nagyon pontosan tükrözi e fejezet célirányát. „Lendületes, mozgósító játékokat” tartalmaz a Hajrá, fi úk, lányok! fejezet, amely folyamatok „láncszemeinek” meglelését, pártalálást, asszociáció-fejlesztést, a becslésképesség, tájékozódni-tudás ellenőrzését stb. célozza.

Figyelj csak! címmel összpontosítást igénylő játékokat ajánlja 6. fejezet. Ezek a játékok – az előbbi fejezetekben kívántaktól eltérőleg – elsősorban a koncentrációt, a rövidtávú memóriát, az asszociáció képességét fejlesztik, de persze mozgásjátékok is felzárkóznak a „szellemiek” mellé.

A Vallásban (is) a játék című rész szinte kizárólag bibliai vétetésű élethelyzetekből kiinduló műveltségi, társítási, illetve szerepjátékokat tartalmaz. Közel száz ön- és csoportismereti játékot foglal csokorba az Ismerd meg önmagad! fejezet – amely „tematikailag” bizonyos pontokon érintkezik az elsővel, illetve a bizalmi játékokat tartalmazóval.

A Gyerünk a szabadba! című utolsó fejezet természetesen szabadtéri és vetélkedési játékok tára. Ha a sokszínűség fokozható egyáltalán, ez a fejezet képviseli a legnagyobb színpompát a játékok céliránya tekintetében, emellett igen szellemesek is találhatók közöttük – kiválóak nyári táborozások holtidőinek

értelmes kitöltésére.

A kötetet Kádár Kincső szerkesztette Sándor Krisztina közreműködésével.

További kiadványok:
  • Faluismertető kismonográfiák
  • Kévekötők
  • Unitárius Közlöny Ifjúsági Oldala
  • Helyi egyleti újságok
  • Hanganyagok
  • Szóróanyagok
  • ODFIE Tájékoztató
  • ODFIÓKA

Kiadványaink megvásárolhatóak az ODFIE központi irodájában illetve az egyházi kiadványterjesztőnél Kolozsváron. Nagyobb mértékű igénylés esetén az ODFIE csomagban küldi a megrendelt példányokat a vidéki egyházközségekhez.