UNITÁRIUS ÖSVÉNY: 5 lej

Unitárius Ösvény Harmadik, bővített kiadásban jelent meg unitárius fi atalok (és kevésbé fiatalok) identitás-erősítő kiadványa, a hit- és az eszmerendszer, illetve az egyháztörténet összefoglaló zsebkönyve, az Unitárius Ösvény.

Az újabb kiadás az Erdélyi Unitárius Egyház és az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet közös munkája (Kolozsvár, 2010).

Akárcsak az előző kiadásokban, ezúttal is az unitárius hitelvek és eszmerendszer párbeszédes formájú összefoglalása áll a kis könyv súlypontjában, Czire Szabolcs tollából. Ezt vázlatos egyháztörténeti áttekintés követi: Simén Domokos és Erdő János munkáit Kovács Sándor revideálta és egészítette ki. A harmadik szövegtömböt híres magyar, észak-amerikai és nagy-britanniai unitáriusok listája alkotja.

További kiadványok:
  • Faluismertető kismonográfiák
  • Kévekötők
  • Unitárius Közlöny Ifjúsági Oldala
  • Helyi egyleti újságok
  • Hanganyagok
  • Szóróanyagok
  • ODFIE Tájékoztató
  • ODFIÓKA

Kiadványaink megvásárolhatóak az ODFIE központi irodájában illetve az egyházi kiadványterjesztőnél Kolozsváron. Nagyobb mértékű igénylés esetén az ODFIE csomagban küldi a megrendelt példányokat a vidéki egyházközségekhez.