Unitárius Ösvény (hangoskönyv): 15 lej

Az Unitárius Ösvény harmadik, bővített kiadásának közel négy órányi időtartamú hangoskönyve valódi újdonság az egyházban. „Megkímél” az olvasás fáradalmaitól, de megfoszt a visszalapozás és a befogadási tempó szabad megválasztásának lehetőségétől, ugyanakkor – a konkrét „beszéltség” folytán továbbértelmezetté is teszi az alapszöveget.

Az Unitárius Ösvény unitárius fiatalok és kevésbé fiatalok identitás-erősítő kiadványa, a hit- és eszmerendszer, illetve az egyháztörténet összefoglaló zsebkönyve – és most már CD-je is. A hanganyagot az Erdélyi Unitárius Egyház és az Országos Dávid Ferenc Ifj úsági Egylet közösen adta ki.

Akárcsak az előző kiadásokban, ezúttal is az unitárius hitelvek és eszmerendszer párbeszédes formájú összefoglalása áll a munka súlypontjában Czire Szabolcs szerkesztőrendező tollából. Ezt vázlatos egyháztörténeti áttekintés követi: Simén Domokos és Erdő János írásait Kovács Sándor revideálta és egészítette ki. A harmadik szövegtömböt híres magyar, észak-amerikai és nagy-britanniai unitáriusok listája alkotja.

A hangoskönyvet egy kolozsvári színművész-házaspár, Bogdán Zsolt és Csutak Réka tette hallhatóvá, a kísérőzenét Ercsey-Ravasz Ferenc írta. A felvételt Solymosi Zsolt készítette a János Zsigmond Unitárius Kollégium stúdiójában. A műszaki szerkesztés Bazsó Tibort (Alias Stúdió) dicséri.

A kiadvány elegáns külleméről Könczey Elemér, Mostis Károly, illetve az IDEA Design&Print gondoskodott.

További kiadványok:
  • Faluismertető kismonográfiák
  • Kévekötők
  • Unitárius Közlöny Ifjúsági Oldala
  • Helyi egyleti újságok
  • Hanganyagok
  • Szóróanyagok
  • ODFIE Tájékoztató
  • ODFIÓKA

Kiadványaink megvásárolhatóak az ODFIE központi irodájában illetve az egyházi kiadványterjesztőnél Kolozsváron. Nagyobb mértékű igénylés esetén az ODFIE csomagban küldi a megrendelt példányokat a vidéki egyházközségekhez.