ODFIE DALOSKÖNYV: nem vásárolható

A zene élmény és lelki épülés. Léleknevelő és közösségteremtő ereje mellett a természet okos utánzásával az egyszerűség és természetesség megvalósítására törekszik. E kiadvány felépítése és széles választéka az egyén- és közösségformálásnak e céljait kívánja szolgálni.

A dallam az emberi természet legbensőbb lényegét tárja fel, ezért az igazi zeneszerző mindenekelőtt emberi vonások jellegzetes hanghordozását ábrázolja. A kiváló szónokokhoz hasonlóan a zene az egyszerű hangok és ritmusok segítségével végtelen változatban érzékelteti az emberi lélek világát. Mindaz, ami a zenében nélkülözi a figyelemre méltó érzelmeket, jelentéktelen és hatástalan marad.

E gyűjteményben különböző műfajok és stílusformák találhatók. A hagyományos egyházi, valamint az újszerűbb, ifjúsági vallásos énekektől kezdve, népdalokból, illetve népdalzsoltárokból, gyermekdalokból és megzenésített versekből, végül pedig könnyűzeneszámokból nyújtunk ízelítőt.

Az énekek műfaji beosztása és témacsoportokba foglalása megkönnyíti a sajátos alkalmakhoz illő darabok keresését és válogatását. A közölt kották dallamai esetenként vázlatos lejegyzések, a tempójelzések, harmónia-jelzések, hangnemek, előadási utasítások nem feltétlenül kötelező érvényűek, de mindig tájékoztatóul szolgálnak. Néhány dallamot a könnyebb előadhatóság céljából más hangnembe írtunk át, közelítve ezáltal az átlagos hangterjedelemhez. A ritmusok leírása általában az első versszakra vonatkozóan pontos, a további versszakokat alkalmazkodó ritmusban kell előadni. A többszólamú műveknél kiírtuk a szólamok megnevezéseit, a gitárakkordok játékának megkönnyítésére pedig táblázatba foglaltuk a gyakrabban előforduló hangzatok fogásait.

Daloskönyvünkbe foglalt ajánlatunkat hagyományos értékrendszerünk védelmében, napjaink „konzervkultúrájának” részeként uralkodó zenei áramlatok ellensúlyozására tárjuk az ifjúság elé. Reméljük, hogy az igényes zene kedvelőiként és megszólaltatóiként haszonnal forgatjátok majd.

További kiadványok:
  • Faluismertető kismonográfiák
  • Kévekötők
  • Unitárius Közlöny Ifjúsági Oldala
  • Helyi egyleti újságok
  • Hanganyagok
  • Szóróanyagok
  • ODFIE Tájékoztató
  • ODFIÓKA

Kiadványaink megvásárolhatóak az ODFIE központi irodájában illetve az egyházi kiadványterjesztőnél Kolozsváron. Nagyobb mértékű igénylés esetén az ODFIE csomagban küldi a megrendelt példányokat a vidéki egyházközségekhez.