Tájékoztatás az ODFIE küldöttgyűléséről

Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet október 11–12. között Recsenyéden tartotta a 2019. évi küldöttgyűlését, amely a szervezet legfontosabb döntéshozó testülete.

Tagjai: a választmány (5 elnökségi taggal és 12 egyházköri képviselővel), a működő fiókegyletek két-két képviselője, továbbá a jelenleg nem működő ifjúsági egyletek egy-egy küldötte. A küldöttgyűlésen tanácskozási joggal részt vettek az ügyvezető testület tagjai is, így összesen ötvenegy fő volt jelen.

A recsenyédi küldöttgyűlés legfontosabb napirendi pontjai között szerepelt az ODFIE elmúlt évi működésének számbavétele és értékelése, valamint a jövő évi tervek, stratégia megvitatása. Az ülés gerincét a belkapcsolatok értékelése (a helyi ifjúsági egyletek tevékenységének elősegítése) képezte, hiszen a szervezeti élet alapját képező fiókegyletek működésének hiányában minden más tevékenység elveszti értelmét. Az elnökség és a szakosztályvezetők beszámolójából egyaránt kitűnt, hogy a különböző társadalmi változásoknak köszönhetően egyre több energia befektetése szükséges ahhoz, hogy a fiatalok érdeklődését felkeltsük az egyletezés iránt.

Az ODFIE küldöttgyűlése megszavazta, hogy a 2019. októbere és 2020. szeptembere közötti időszakban az egyházköröket ifjúsági elnökök képviselik a megbeszéléseken.

A küldöttgyűlés szombaton egyházkörönként egy-egy köri ifjúsági elnököt választott, hozzájuk társul még egyházkörönként egy-egy mentor, amelyet az elnökség választ ki. A választás eredménye a következőképpen alakult:

A Kolozs-Tordai Unitárius Egyházkör ifjúsági elnöke: Mihály Boróka

A Marosi Unitárius Egyházkör ifjúsági elnöke: Kondert Zsuzsanna

A Küküllői Unitárius Egyházkör ifjúsági elnöke: Molnár Sára

A Székelykeresztúri Unitárius Egyházkör ifjúsági elnöke: Buzogány Bendegúz Atanáz

A Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör ifjúsági elnöke: Szabó Zsuzsa

A Háromszék-Felsőfehéri Unitárius Egyházkör ifjúsági elnöke: Ilkei Árpád

A küldöttgyűlés határozata értelmében az ODFIE elnöksége a következő:

Elnök: Popa Ilona (Magyarsáros)

Alelnökök: Andrási Botond (Székelykeresztúr), Barothi Brigitta (Nagyajta), Magyari Zita (Szentháromság) és Szabó Bence (Homoródalmás).

Az elmúlt egyletes évet sikeresnek minősítette a küldöttgyűlés, tartalmas, minőségi rendezvényekben gazdag évet tud maga mögött az ODFIE. Bizakodva tekint a jövő felé, továbbra is olyan, fiatalokat tömörítő szervezet kíván lenni, amelyre az unitárius szellemiség, a vallásosság és a kultúra ápolása mellett a barátság, a jókedv és a segítőkészség jellemző.

Az ODFIE küldöttgyűlése