Ugy-e Te is velünk tartasz Dévára?!

    Mint azt már megszokhattátok, minden év novemberében egy szombatot utazásra, buszozásra, gyaloglásra, megfagyásra, felmelegedésre, unitáriusságunkra, azaz Dávid Ferenc emlékére szánunk. Idén sem lesz ez másképp, hiszen a Magyar Unitárius Egyház Főhatósági Hivatala és az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet immár XVIII. alkalommal szervezi meg a Dévai emlékzarándoklatot, 2015. november. 7-én.

                                               A zarándoklat menetrendje:

13 óráig: Érkezés a vár alatti térre, ahol a városi önkormányzat biztosítja a személygépkocsik és társasgépkocsik (autóbuszok) parkolási lehetőségét.

13.00–14.00: Gyülekezés a várba vezető gyalogfeljáró lépcsőjénél, amely a parkolóhelytől 5 percnyi gyaloglásra van. Felgyaloglás a várba. (A gyaloglást nem bíró zarándokoknak a felvonó használatát ajánljuk a várba való feljutáshoz.)

14.00–14.50: Ünnepi istentisztelet. Szolgálatvégzők: Kászoni Kövendi József (Budapest), Székely Kinga Réka (Homoródszentpéter),  Buzogány Csoma István (Szentivánlaborfalva és Kézdivásárhely), Jobbágy Júlia (Kolozsvár) lelkészek.

14.50–15.10: Köszöntőbeszédek

15.10–15.30: Várjáték – a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karának hallgatói által

15.30–15.50: Gyertya- és fáklyagyújtás, valamint virágok és koszorúk elhelyezése az emlékcellánál

15.50–16.20: Levonulás a várból a dévai unitárius gyülekezet imaházába (Lucian Blaga utca 14. szám), valamint a dévai sportkollégiumba (Axente Sever utca 3.). (A jelzett helyszíneken a következő egy órában párhuzamosan zajlanak a zarándoklat záró programrészei.)

16.20–17.20: A felnőtt zarándokok találkozója – az imaház udvarán: a dévai unitárius szórványgyülekezet bemutatása Koppándi-Benczédi Zoltán lelkész által; éneklés, teázás és süteménykínálás.

16.20–17.20: Gyermekek és ifjak találkozója – a sportkollégium udvarán: a rajzpályázat* eredményének kihirdetése; teázás és süteménykínálás

17.20: A zarándoklat befejezése, búcsúzás, hazaindulás

A zarándoklattal kapcsolatos gyakorlati tudnivalók:

– Kérjük a zarándokokat, hogy egyházközségi, nőegyleti és/vagy ifjúsági egyleti zászlójukat hozzák magukkal Dévára. A zászlóhordozók a lehetőségek szerint öltsenek magukra népviseletet.

– A zarándoklatról az MTVA (Duna Televízió) felvételt készít, amit november 8-án tűznek műsorra.

  Várunk mindenkit, hadd emlékezzünk közösen egyházalapító első püspökünkre, Dávid Ferencre, aki hitéért, hitünkért szenvedett mártírhalált a Dévai vár egyik börtöncellájában.