UIK

    Volt egy Konferencia, volt egy Topjoy őrület, 250 fiatal, Homoródalmás, áhítat, tábortűz, énekszó, sátorbafagyás, kopjafaavatás, bál, buli, stand up comedy, buborékfoci, vetélkedő... minden, mi szem-szájnak ingere. És voltatok Ti, kik fényessé tettétek a XXXIX. Unitárius Ifjúsági Konferenciát! Álljon hát előttetek ez a nyilatkozat, mely összefoglalja azt a felejthetetlen 3 napot.

                 

 ZÁRÓNYILATKOZAT

 

A magyar unitárius ifjúság és más felekezetű, szabadelvűen vallásos fiatalok szervezeteként működő Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) 2015. július 10-12. között Homoródalmáson szervezte meg a XXXIX. Unitárius Ifjúsági Konferenciát. A rendezvényen az ODFIE helyi egyleteinek képviseletében, illetve a központi szervező csapat tagjaiként 250 fiatal vett részt. A konferencia a következő programrészekből állt: istentiszteletek, áhítatok, előadások, valamint szórakoztató programrészek. A konferencia záró mozzanataként kopjafát avattunk.

A konferencia munkálatainak összegzéseként az alábbi nyilatkozatot tesszük közzé.

Az 1929–1939 között, majd az 1991 óta évente megszervezett unitárius ifjúsági konferenciák elsősorban egy-egy megadott téma feldolgozását célozzák, többnyire olyan területekről, amelyek az ifjúság életében fontos szereppel bírnak. Az idei rendezvény a körülöttünk rejlő sokféleséget kívánta előtérbe helyezni.

A rendezvény megnyitóján Fekete Levente nagyajtai unitárius lelkész tartott ifjúsági istentiszteletet, ezt követte dr. Czire Szabolcs (Kolozsvár)valláserkölcsi-nevelési előadó-tanácsos, unitárius teológiai tanár előadása Jancsi és Juliska a laborban – 12 különbség a férfi és nő között címmel. Este Neslie Nure Turan és Melek Aydin (Törökország) bevezette a résztvevőket a török kultúra zenei életébe, szokásaiba és ízvilágába.

A szombati előadások párhuzamosan zajlottak és szünet után megismétlődtek, hogy a fiataloknak lehetőségük legyen több tevékenységen is részt venni. Fincziski Andrea (Székelyudvarhely) bevezetett a drámapedagógia alapjaiba, Filer Lóránd (Kolozsvár) a Milyen színű vagyok? című előadásában az önismeretre fektette a hangsúlyt, Lakatos Sándor (Székelykeresztúr) Szeret Ő? vagy csak szerető címmel tartott előadást, amely a párkapcsolatok témája köré szerveződött. Dr. Bardócz-Tódor András (Budapest/Homoródalmás),Păduraru Vladimir (Bukarest/Homoródalmás), Elekes Zsolt (Brassó)és Magyari Zita (Szentháromság)a Miért lettem unitárius? című kerekasztal-beszélgetésnek voltak a szereplői; a beszélgetést Szabó László (Kolozsvár)lelkész irányította.  

A szombat délutánt Rácz Norbert kolozsvári unitárius lelkész A másságról unitárius szemmel című kettős előadása nyitotta, majd rövid szünet után ismét négy program közül lehetett választani. Dr. Zörgő Noémi (Székelyudvarhely/Kolozsvár) testbeszéddel kapcsolatos előadásra hívta a résztvevőket, Antonya Ilona (Székelyudvarhely) kézműves tevékenységeket irányított. Mindeközben az érdeklődő fiatalok Fekete Edda (Székelykeresztúr), Jakab Emese (Székelyudvarhely), Lőrinczi Tamás (Szentábrahám) és Magyari Zita (Szentháromság) vezetésével egyletezhettek, valamint ifjúsági énekeket tanulhattak. Negyedik előadásként a Gondviselés Segélyszervezet és az Erdélyi Mentőcsoport tevékenységének bemutatására került sor, elsősegélynyújtási alaptudnivalók ismertetésével egybekötve. Este is választhattak a fiatalok a tábortűz melletti éneklés és a közös filmnézés közül. A napot csendesen zárta Fülöp Júlia unitárius ifjúsági lelkész éjszakai áhítata.

A vasárnap délelőtti záró istentiszteletet Nagy Adél recsenyédi unitárius lelkész tartotta. Ezt követően a rendezvény emlékére kopjafaavatásra került sor, amelyen Márton Edit (Homoródalmás) teológiai hallgató tartott alkalmi egyházi beszédet. Délután vetélkedőn tettük próbára az egyletes fiatalok kreativitását és tudását. Ezt követően sporttevékenységek zajlottak: a résztvevők buborékfociban mérték össze talpraesettségüket. Este az eredményhirdetés és az emlékoklevelek kiosztása után Zsók Levente erdélyi humorista lépett fel. A rendezvény bállal zárult.

További részletek a konferencia.odfie.hu honlapon találhatóak.

A konferencia fő támogatói a Magyar Unitárius Egyház, a magyarországi Bethlen Gábor Alap és Nemzeti Együttműködési Alap, valamint a Homoródalmási Unitárius Egyházközség, a Homoródalmási Önkormányzati Hivatal és a Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör voltak.

Isten áldása legyen a konferencia résztvevőin, támogatóin és kivitelezőin egyaránt!    

Homoródalmás, 2015. július 13.      

              Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet Elnöksége

U.I. Ezt a videót azért mindenkinek látni kell!