Tájékoztatás az ODFIE küldöttgyűléseiről

          Az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet 2017. október 20-22. között Székelykeresztúron tartotta a 2017. évi küldöttgyűlését. 

A szervezet legfőbb döntéshozó testületének tagjai: a Választmány (5 elnökségi taggal és 12 egyházköri képviselővel), a működő fiókegyletek két-két képviselője, továbbá a jelenleg nem működő ifjúsági egyletek egy-egy küldötte. A küldöttgyűlésen tanácskozási joggal részt vettek az Ügyvezető Testület tagjai is. Összesen 71 fő volt jelen.

Az országos küldöttgyűlést megelőzően 2017. október 6-8. között egyházköri küldöttgyűlésekre került sor, ahol az adott egyházkör képviselőinek beszámolója majd az új képviselők megválasztása zajlott, akik az ODFIE Választmányának tagjai jövő év szeptemberéig.

Egyházköri képviselők:

Kolozs-tordai egyházkör: Józsa Eszter (Torda) és Novák Attila (Torda)

Marosi egyházkör: Vass Koppány (Szabéd) és Győrffy Lóránd (Marosvásárhely)

Küküllői egyházkör: Szikszai Krisztina (Magyarsáros) és Udvari Szidónia (Magyarsáros)

Székelykeresztúri egyházkör: Lőrinczi Zsófia (Szentábrahám) és Vass Zoltán (Székelykeresztúr)

Székelyudvarhelyi egyházkör: Bartha Anita (Oklánd) és Mihály Bíborka (Homoródalmás)

Háromszék-Felsőfehéri egyházkör: Sándor Hunor (Felsőrákos) és Demeter Ágnes (Barót)

A Székelykeresztúron zajlott országos küldöttgyűlés legfontosabb napirendi pontjai közé sorolhatók az ODFIE elmúlt évi működésének számbavétele, értékelése; valamint a jövő évi tervek, stratégia megvitatása. Az ülés gerincét a bel-kapcsolatok értékelése (a helyi ifjúsági egyletek tevékenységének elősegítése) képezte, hiszen a szervezeti élet alapját képező fiókegyletek működésének hiányában minden más tevékenység elveszti értelmét. Az elnökség és a szakosztályvezetők beszámolójából egyaránt kicsengett, hogy a különböző társadalmi változásoknak köszönhetően egyre több energia befektetése szükséges ahhoz, hogy a fiatalok érdeklődését felkeltsük az egyletezés iránt.

A küldöttgyűlés megválasztotta az ODFIE szakosztályvezetőit is, akik a következők:

Bel-kapcsolatos szakosztályvezetők: Csibi Kriszta Zsuzsanna (Marosvásárhely), Andrási Botond (Székelykeresztúr)

Sport szakosztályvezető: Nagy Vanda (Székelyudvarhely)

Műszaki eszköztár gondnoka: Dezső Szabolcs Levente (Kolozsvár) 

Autók gondnokaLurtz Zsolt (Sepsiszentgyörgy)

Ügyviteli és gazdasági szakosztályvezető: Szabó Bence (Homoródalmás)

A küldöttgyűlés határozata értelmében az ODFIE elnöksége a következőképpen épül fel:

Elnök: Popa Ilona (Magyarsáros)

Alelnökök: Magyari Zita (Szentháromság), Barothi Brigitta (Nagyajta), Elekes Zsolt (Brassó)

Az ODFIE a jövőben is olyan, fiatalokat tömörítő szervezet kíván lenni, amelyre a szellemiség, a vallásosság és a kultúra ápolása mellett a barátság, a jókedv és a segítőkészség jellemző.

A küldöttgyűlés támogatója a Bethlen Gábor Alap volt.